لیست نمادهای بورس

ردیف نماد عنوان گروهبندی نرخ تاریخ عرضه بروز رسانی
1 آ س پ آ.س.پ انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,066.00 1390/04/01 1401/07/11
2 آبادا تولید نیروی برق آبادان عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 8,690.00 1399/04/17 1401/07/11
3 آبین کشت و صنعت آبشیرین زراعت و خدمات وابسته 7,230.00 1394/12/22 1401/07/11
4 آرمان بیمه آرمان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 4,118.00 1390/11/25 1401/07/11
5 آریا پلیمر آریا ساسول محصولات شیمیایی 65,450.00 1398/12/19 1401/07/11
6 آریان سرمایه گذاری پارس آریان سرمایه گذاریها 6,530.00 1390/08/08 1401/07/11
7 آسیا بیمه آسیا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,455.00 1388/09/30 1401/07/11
8 آپ آسان پرداخت پرشین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 6,310.00 1395/07/12 1401/07/11
9 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس زراعت و خدمات وابسته 7,840.00 1390/10/03 1401/07/11
10 اتکام شرکت بیمه اتکایی امین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,120.00 1400/05/31 1401/07/11
11 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 6,860.00 1393/10/23 1401/07/11
12 اخابر مخابرات ایران مخابرات 5,990.00 1387/05/19 1401/07/11
13 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع فلزات اساسی 11,370.00 1392/12/17 1401/07/11
14 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سرمایه گذاریها 2,664.00 1392/12/04 1401/07/11
15 افرا افرانت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 16,770.00 1390/04/27 1401/07/11
16 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 60,460.00 1397/09/12 1401/07/11
17 البرز بیمه البرز بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,465.00 1388/07/08 1401/07/11
18 امید تامین سرمایه امید فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,360.00 1395/11/27 1401/07/11
19 امین تامین سرمایه امین فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 13,290.00 1399/05/11 1401/07/11
20 انرژی1 نهادهای مالی بورس انرژی فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واسط 33,030.00 1399/04/01 1401/07/11
21 انرژی2 فعالان بورس انرژی فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واسط 33,030.00 1399/04/01 1401/07/11
22 انرژی3 سایراشخاص بورس انرژی فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واسط 33,210.00 1399/04/01 1401/07/11
23 اوان مبین وان کیش عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 12,090.00 1395/07/11 1401/07/11
24 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس استخراج کانه های فلزی 18,140.00 1399/07/15 1401/07/11
25 اپرداز آتیه داده پرداز خدمات ارزش افزوده 5,390.00 1395/03/04 1401/07/11
26 اکالا کارگزاران بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 15,250.00 1397/11/07 1401/07/11
27 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ساختمان و مهندسی عمران 20,950.00 1389/05/11 1401/07/11
28 بالبر کابل البرز ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 53,680.00 1380/01/05 1401/07/11
29 بایکا کارخانجات کابلسازی ایران ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 12,660.00 1391/07/12 1401/07/11
30 بترانس ایران ترانسفو ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1,752.00 1380/01/21 1401/07/11
31 بتک کارخانجات کابل سازی تک ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 287,750.00 1390/12/15 1401/07/11
32 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,711.00 1396/02/03 1401/07/11
33 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,977.00 1399/03/25 1401/07/11
34 بدکو شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو فروش وسائط نقلیه 708.00 1392/12/25 1401/07/11
35 برکت گروه دارویی برکت مواد و محصولات دارویی 10,020.00 1395/09/21 1401/07/11
36 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 3,550.00 1397/09/03 1401/07/11
37 بساما بیمه سامان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 9,750.00 1390/12/27 1401/07/11
38 بسویچ پارس سویچ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 3,890.00 1382/03/10 1401/07/11
39 بشهاب لامپ پارس شهاب ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 69,290.00 1380/04/11 1401/07/11
40 بفجر فجر انرژی خلیج فارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 15,610.00 1394/07/18 1401/07/11
41 بموتو موتوژن ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,522.00 1380/01/06 1401/07/11
42 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 5,260.00 1391/06/04 1401/07/11
43 بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 9,860.00 1390/10/13 1401/07/11
44 بنو بیمه تجارت نو بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,658.00 1399/05/28 1401/07/11
45 بنیرو نیروترانس ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,535.00 1382/10/24 1401/07/11
46 بهپاک صنعتی بهپاک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,230.00 1395/11/11 1401/07/11
47 بورس بورس اوراق بهادار تهران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,390.00 1395/08/05 1401/07/11
48 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا محصولات شیمیایی 93,800.00 1399/08/27 1401/07/11
49 بپاس بیمه پاسارگاد بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 25,500.00 1390/10/18 1401/07/11
50 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 7,940.00 1399/05/28 1401/07/11
51 بکاب صنایع جوشکاب یزد ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 27,980.00 1382/04/25 1401/07/11
52 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1,410.00 1383/07/07 1401/07/11
53 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,036.00 1395/01/09 1401/07/11
54 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 11,890.00 1397/02/15 1401/07/11
55 تابا تابان نیرو سپاهان خدمات فنی و مهندسی 16,800.00 1393/11/26 1401/07/11
56 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین استخراج کانه های فلزی 8,050.00 1398/01/17 1401/07/11
57 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 11,920.00 1396/10/30 1401/07/11
58 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین محصولات شیمیایی 9,710.00 1392/02/24 1401/07/11
59 تایرا تراکتورسازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 18,300.00 1381/04/10 1401/07/11
60 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 7,020.00 1396/09/26 1401/07/11
61 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات استخراج کانه های فلزی 1,202.00 1400/06/17 1401/07/11
62 تراک ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ماشین آلات و تجهیزات 1,803.00 1392/06/10 1401/07/11
63 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران خودرو و ساخت قطعات 4,334.00 1391/06/26 1401/07/11
64 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1,000.00 1400/08/03 1401/07/11
65 تفیرو مهندسی فیروزا ماشین آلات و تجهیزات 38,100.00 1393/06/08 1401/07/11
66 تلیسه دامداری تلیسه نمونه زراعت و خدمات وابسته 2,540.00 1394/10/23 1401/07/11
67 تماوند تامین سرمایه دماوند فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,620.00 1401/02/27 1401/07/11
68 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه ماشین آلات و تجهیزات 6,160.00 1399/10/16 1401/07/11
69 تمدن تامین سرمایه تمدن فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 370.00 1399/06/12 1401/07/11
70 تملت تامین سرمایه بانک ملت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2,789.00 1398/12/12 1401/07/11
71 تنوین تامین سرمایه نوین فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4,990.00 1397/08/27 1401/07/11
72 توریل توکاریل حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 6,230.00 1390/12/20 1401/07/11
73 توسعه اعتباری توسعه بانکها و موسسات اعتباری 2,717.00 1390/10/25 1401/07/11
74 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 12,240.00 1399/12/23 1401/07/11
75 تولیددارو تولیددارو محصولات شیمیایی 4,363.00 1391/07/29 1401/07/11
76 تپمپی پمپ سازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 15,720.00 1380/01/06 1401/07/11
77 تپولا مهندسی مرآت پولاد خدمات فنی و مهندسی 11,540.00 1394/03/31 1401/07/11
78 تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو ماشین آلات و تجهیزات 1,191.00 1392/06/10 1401/07/11
79 تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 15,250.00 1397/11/07 1401/07/11
80 تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی ماشین آلات و تجهیزات 20,950.00 1382/10/27 1401/07/11
81 تکمبا کمباین سازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 3,967.00 1380/08/02 1401/07/11
82 تکنار مجتمع معادن مس تکنار استخراج کانه های فلزی 48,850.00 1390/10/13 1401/07/11
83 تکنو تکنوتار ماشین آلات و تجهیزات 7,330.00 1382/12/27 1401/07/11
84 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین مواد و محصولات دارویی 16,270.00 1392/10/24 1401/07/11
85 ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 24,000.00 1383/10/26 1401/07/11
86 ثاخت بین المللی توسعه ساختمان انبوه سازی، املاک و مستغلات 2,017.00 1383/10/29 1401/07/11
87 ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان انبوه سازی، املاک و مستغلات 12,580.00 1392/03/05 1401/07/11
88 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,170.00 1394/12/11 1401/07/11
89 ثامان سامان گستراصفهان انبوه سازی، املاک و مستغلات 10,300.00 1381/04/01 1401/07/11
90 ثامید توسعه و عمران امید انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,298.00 1399/06/02 1401/07/11
91 ثاژن سخت آژند انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,366.00 1398/02/14 1401/07/11
92 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,030.00 1390/02/13 1401/07/11
93 ثبهساز بهساز کاشانه تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,275.00 1399/05/08 1401/07/11
94 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 2,703.00 1390/06/26 1401/07/11
95 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل انبوه سازی، املاک و مستغلات 16,370.00 1394/09/08 1401/07/11
96 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب انبوه سازی، املاک و مستغلات 643.00 1400/01/17 1401/07/11
97 ثجوان تامین مسکن جوانان انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,697.00 1391/04/24 1401/07/11
98 ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,980.00 1393/02/08 1401/07/11
99 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس انبوه سازی، املاک و مستغلات 20,500.00 1393/07/06 1401/07/11
100 ثشاهد سرمایه گذاری شاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,600.00 1384/06/07 1401/07/11
101 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق انبوه سازی، املاک و مستغلات 3,505.00 1393/02/21 1401/07/11
102 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر انبوه سازی، املاک و مستغلات 11,750.00 1391/04/11 1401/07/11
103 ثعمرا عمران و توسعه شاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,270.00 1389/06/03 1401/07/11
104 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,840.00 1391/08/29 1401/07/11
105 ثفارس عمران وتوسعه فارس انبوه سازی، املاک و مستغلات 7,400.00 1382/12/27 1401/07/11
106 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,830.00 1392/02/18 1401/07/11
107 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن انبوه سازی، املاک و مستغلات 2,583.00 1382/12/05 1401/07/11
108 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,060.00 1391/12/14 1401/07/11
109 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 25,000.00 1391/04/11 1401/07/11
110 ثنور سرمایه گذاری کوه نور انبوه سازی، املاک و مستغلات 8,020.00 1392/02/18 1401/07/11
111 ثنوسا نوسازی وساختمان تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 3,148.00 1383/10/16 1401/07/11
112 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس انبوه سازی، املاک و مستغلات 3,604.00 1393/02/07 1401/07/11
113 جم پتروشیمی جم محصولات شیمیایی 37,330.00 1394/05/17 1401/07/11
114 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن محصولات شیمیایی 109,940.00 1397/12/28 1401/07/11
115 جهرم پتروشیمی جهرم محصولات شیمیایی 763.00 1390/10/13 1401/07/11
116 جورا جوراب مقاومتی آبی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری 9,000,000.00 1397/03/13 1401/07/11
117 جوین کشت و صنعت جوین زراعت و خدمات وابسته 4,860.00 1397/04/23 1401/07/11
118 حآسا آسیا سیر ارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 10,180.00 1396/02/23 1401/07/11
119 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 3,644.00 1399/12/02 1401/07/11
120 حاریا کشتیرانی آریا حمل و نقل آبی 4,517.00 1390/12/08 1401/07/11
121 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 29,100.00 1391/01/22 1401/07/11
122 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 4,768.00 1383/10/22 1401/07/11
123 حتوکا حمل ونقل توکا حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 16,940.00 1383/03/27 1401/07/11
124 حخزر کشتیرانی دریای خزر حمل و نقل آبی 15,920.00 1392/11/15 1401/07/11
125 حرهشا رهشاد سپاهان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 81,100.00 1390/10/13 1401/07/11
126 حریل ریل پردازسیر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 2,405.00 1394/12/22 1401/07/11
127 حسیر ریل سیر کوثر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 16,740.00 1395/08/15 1401/07/11
128 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 42,000.00 1392/04/30 1401/07/11
129 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 1,774.00 1400/05/16 1401/07/11
130 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 10,550.00 1390/04/20 1401/07/11
131 حفاری حفاری شمال استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 3,447.00 1388/04/28 1401/07/11
132 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 33,150.00 1395/02/20 1401/07/11
133 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 40,260.00 1382/12/17 1401/07/11
134 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 19,180.00 1387/02/29 1401/07/11
135 حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 8,360.00 1400/02/06 1401/07/11
136 خاذین سایپاآذین خودرو و ساخت قطعات 1,946.00 1380/08/06 1401/07/11
137 خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 4,980.00 1380/01/20 1401/07/11
138 خاور ایران خودرو دیزل خودرو و ساخت قطعات 2,388.00 1397/05/13 1401/07/11
139 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی 13,710.00 1398/04/04 1401/07/11
140 خبنیان بنیان دیزل خودرو و ساخت قطعات 7,000.00 1399/12/16 1401/07/11
141 خبهمن گروه بهمن خودرو و ساخت قطعات 1,425.00 1380/01/18 1401/07/11
142 ختراک ریخته گری تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 7,250.00 1380/02/03 1401/07/11
143 ختور رادیاتور ایران خودرو و ساخت قطعات 4,812.00 1380/02/03 1401/07/11
144 ختوقا قطعات اتومبیل ایران خودرو و ساخت قطعات 3,123.00 1382/09/04 1401/07/11
145 خدیزل بهمن دیزل خودرو و ساخت قطعات 5,000.00 1394/01/24 1401/07/11
146 خراسان پتروشیمی خراسان محصولات شیمیایی 114,140.00 1397/11/14 1401/07/11
147 خریخت صنایع ریخته گری ایران خودرو و ساخت قطعات 3,291.00 1380/01/26 1401/07/11
148 خرینگ رینگ سازی مشهد خودرو و ساخت قطعات 19,760.00 1382/12/16 1401/07/11
149 خزامیا زامیاد خودرو و ساخت قطعات 11,360.00 1380/01/19 1401/07/11
150 خزر فنرسازی زر خودرو و ساخت قطعات 2,969.00 1380/03/12 1401/07/11
151 خساپا سایپا خودرو و ساخت قطعات 1,788.00 1380/02/16 1401/07/11
152 خشرق الکتریک خودرو شرق خودرو و ساخت قطعات 11,870.00 1382/12/04 1401/07/11
153 خصدرا صنعتی دریایی ایران پیمانکاری صنعتی 2,057.00 1391/08/21 1401/07/11
154 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین خودرو و ساخت قطعات 12,010.00 1396/07/29 1401/07/11
155 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور خودرو و ساخت قطعات 22,750.00 1397/03/29 1401/07/11
156 خفنر فنرسازی خاور خودرو و ساخت قطعات 6,590.00 1380/02/05 1401/07/11
157 خفولا خدمات فنی فولاد یزد خدمات فنی و مهندسی 25,000.00 1393/12/24 1401/07/11
158 خلنت لنت ترمزایران خودرو و ساخت قطعات 23,890.00 1380/01/06 1401/07/11
159 خلیبل مالیبل سایپا خودرو و ساخت قطعات 21,550.00 1393/08/03 1401/07/11
160 خمحرکه نیرو محرکه خودرو و ساخت قطعات 3,845.00 1380/01/28 1401/07/11
161 خمحور تولیدمحورخودرو خودرو و ساخت قطعات 3,919.00 1384/02/17 1401/07/11
162 خمهر مهرکام پارس خودرو و ساخت قطعات 1,851.00 1382/12/20 1401/07/11
163 خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 3,434.00 1382/08/18 1401/07/11
164 خنصیر مهندسی نصیرماشین خودرو و ساخت قطعات 12,650.00 1383/12/15 1401/07/11
165 خودرو ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 1,988.00 1380/01/05 1401/07/11
166 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,310.00 1393/11/13 1401/07/11
167 خوساز محورسازان ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 11,570.00 1380/01/18 1401/07/11
168 خپارس پارس خودرو خودرو و ساخت قطعات 1,046.00 1382/02/17 1401/07/11
169 خپویش سازه پویش خودرو و ساخت قطعات 20,720.00 1383/11/13 1401/07/11
170 خچرخش چرخشگر خودرو و ساخت قطعات 18,080.00 1380/02/18 1401/07/11
171 خکار ایرکا پارت صنعت خودرو و ساخت قطعات 2,370.00 1380/01/07 1401/07/11
172 خکاوه سایپا دیزل خودرو و ساخت قطعات 11,870.00 1397/04/04 1401/07/11
173 خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو خودرو و ساخت قطعات 3,137.00 1397/04/16 1401/07/11
174 خکمک کمک فنرایندامین خودرو و ساخت قطعات 16,020.00 1381/11/19 1401/07/11
175 خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 2,995.00 1385/10/02 1401/07/11
176 دابور داروسازی ابوریحان مواد و محصولات دارویی 22,520.00 1380/01/05 1401/07/11
177 داراب پتروشیمی داراب محصولات شیمیایی 1,064.00 1390/10/13 1401/07/11
178 دارو کارخانجات داروپخش مواد و محصولات دارویی 13,200.00 1381/08/12 1401/07/11
179 داسوه داروسازی اسوه مواد و محصولات دارویی 33,020.00 1380/01/05 1401/07/11
180 دالبر البرزدارو مواد و محصولات دارویی 7,520.00 1380/01/08 1401/07/11
181 دامین داروسازی امین مواد و محصولات دارویی 2,501.00 1380/01/14 1401/07/11
182 دانا بیمه دانا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,608.00 1389/05/20 1401/07/11
183 داوه داروسازی آوه سینا مواد و محصولات دارویی 5,650.00 1397/05/14 1401/07/11
184 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک مواد و محصولات دارویی 4,605.00 1393/08/07 1401/07/11
185 دتماد تولیدمواداولیه داروپخش مواد و محصولات دارویی 29,080.00 1381/11/07 1401/07/11
186 دتهران داروسازی تهران دارو مواد و محصولات دارویی 17,980.00 1392/06/10 1401/07/11
187 دتوزیع توزیع دارو پخش مواد و محصولات دارویی 25,700.00 1398/05/14 1401/07/11
188 دتولید داروسازی تولید دارو مواد و محصولات دارویی 6,140.00 1392/02/29 1401/07/11
189 دجابر داروسازی جابرابن حیان مواد و محصولات دارویی 9,680.00 1380/01/05 1401/07/11
190 دحاوی الحاوی مواد و محصولات دارویی 7,580.00 1391/04/24 1401/07/11
191 ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس مواد و محصولات دارویی 9,880.00 1380/01/07 1401/07/11
192 ددانا داروسازی دانا مواد و محصولات دارویی 22,300.00 1399/12/25 1401/07/11
193 درازک دارویی رازک مواد و محصولات دارویی 11,980.00 1380/01/05 1401/07/11
194 درهآور دارویی ره آورد تامین مواد و محصولات دارویی 36,600.00 1398/03/19 1401/07/11
195 دروز داروسازی روزدارو مواد و محصولات دارویی 17,040.00 1382/12/06 1401/07/11
196 دزهراوی داروسازی زهراوی مواد و محصولات دارویی 3,552.00 1380/12/14 1401/07/11
197 دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی مواد و محصولات دارویی 5,640.00 1394/11/26 1401/07/11
198 دسبحا گروه دارویی سبحان مواد و محصولات دارویی 7,720.00 1381/11/15 1401/07/11
199 دسبحان سبحان دارو مواد و محصولات دارویی 8,350.00 1394/12/16 1401/07/11
200 دسینا داروسازی سینا مواد و محصولات دارویی 22,530.00 1380/01/05 1401/07/11
201 دشیری شیرین دارو مواد و محصولات دارویی 74,800.00 1390/12/07 1401/07/11
202 دشیمی شیمی داروئی داروپخش مواد و محصولات دارویی 23,680.00 1382/05/12 1401/07/11
203 دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی مواد و محصولات دارویی 11,110.00 1380/01/05 1401/07/11
204 دفارا داروسازی فارابی مواد و محصولات دارویی 10,540.00 1380/04/09 1401/07/11
205 دفرا فرآورده های تزریقی ایران مواد و محصولات دارویی 16,920.00 1380/01/07 1401/07/11
206 دقاضی داروسازی شهید قاضی مواد و محصولات دارویی 13,290.00 1395/05/11 1401/07/11
207 دلر داروسازی اکسیر مواد و محصولات دارویی 18,160.00 1380/01/05 1401/07/11
208 دلقما دارویی لقمان مواد و محصولات دارویی 1,477.00 1380/01/14 1401/07/11
209 دماوند تولید نیروی برق دماوند عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 17,010.00 1394/06/22 1401/07/11
210 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت محصولات شیمیایی 7,930.00 1390/08/03 1401/07/11
211 دپارس پارس دارو مواد و محصولات دارویی 21,480.00 1380/01/05 1401/07/11
212 دکوثر داروسازی کوثر مواد و محصولات دارویی 2,638.00 1380/01/06 1401/07/11
213 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران مواد و محصولات دارویی 42,500.00 1398/02/08 1401/07/11
214 دکیمی کیمیدارو مواد و محصولات دارویی 21,670.00 1380/01/06 1401/07/11
215 دی بانک دی بانکها و موسسات اعتباری 599.00 1390/02/18 1401/07/11
216 دیران ایران دارو مواد و محصولات دارویی 10,730.00 1381/05/08 1401/07/11
217 رافزا رایان هم افزا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 45,050.00 1398/12/12 1401/07/11
218 رانفور خدمات انفورماتیک رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3,845.00 1382/01/30 1401/07/11
219 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3,924.00 1390/06/02 1401/07/11
220 رفاه فروشگاه های زنجیره ای رفاه خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره 10,890.00 1393/06/09 1401/07/11
221 رمپنا گروه مپنا خدمات فنی و مهندسی 14,780.00 1386/06/04 1401/07/11
222 رنیک جنرال مکانیک خدمات فنی و مهندسی 11,100.00 1398/03/19 1401/07/11
223 رکیش کارت اعتباری ایران کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 2,739.00 1390/11/17 1401/07/11
224 ریشمک تولید و صادرات ریشمک مواد و محصولات دارویی 16,730.00 1396/03/09 1401/07/11
225 زاگرس پتروشیمی زاگرس محصولات شیمیایی 92,350.00 1390/04/15 1401/07/11
226 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود زراعت و خدمات وابسته 2,350.00 1396/07/30 1401/07/11
227 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت و خدمات وابسته 16,970.00 1397/06/13 1401/07/11
228 زشریف کشت وصنعت شریف آباد زراعت و خدمات وابسته 3,323.00 1397/11/02 1401/07/11
229 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد زراعت و خدمات وابسته 4,886.00 1395/10/19 1401/07/11
230 زفکا کشت و دامداری فکا زراعت و خدمات وابسته 7,500.00 1397/10/26 1401/07/11
231 زقیام کشت و دام قیام اصفهان زراعت و خدمات وابسته 1,614.00 1396/08/23 1401/07/11
232 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان زراعت و خدمات وابسته 6,120.00 1397/09/25 1401/07/11
233 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر زراعت و خدمات وابسته 9,950.00 1399/05/04 1401/07/11
234 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال زراعت و خدمات وابسته 28,360.00 1381/11/05 1401/07/11
235 زنجان صنایع کشاورزی و کود زنجان محصولات شیمیایی 2,243.00 1390/06/20 1401/07/11
236 زنگان صنعت روی زنگان فلزات اساسی 61,050.00 1391/05/03 1401/07/11
237 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس زراعت و خدمات وابسته 51,110.00 1397/02/15 1401/07/11
238 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت و خدمات وابسته 21,050.00 1397/03/09 1401/07/11
239 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر زراعت و خدمات وابسته 11,590.00 1398/12/12 1401/07/11
240 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زراعت و خدمات وابسته 8,420.00 1395/04/08 1401/07/11
241 سآبیک سیمان آبیک سیمان ، آهک و گچ 10,880.00 1391/06/27 1401/07/11
242 ساذری آذریت سایر محصولات کانی غیرفلزی 5,390.00 1392/03/06 1401/07/11
243 ساراب سیمان داراب سیمان ، آهک و گچ 17,160.00 1383/11/06 1401/07/11
244 ساربیل سیمان آرتا اردبیل سیمان ، آهک و گچ 26,440.00 1382/12/06 1401/07/11
245 ساروم سیمان ارومیه سیمان ، آهک و گچ 27,100.00 1380/01/05 1401/07/11
246 سامان بانک سامان بانکها و موسسات اعتباری 3,030.00 1391/03/22 1401/07/11
247 ساوه سیمان ساوه سیمان ، آهک و گچ 52,000.00 1398/11/30 1401/07/11
248 سایرا ایرانیت سایر محصولات کانی غیرفلزی 27,000.00 1392/03/06 1401/07/11
249 ساینا صنایع بهداشتی ساینا محصولات شیمیایی 51,200.00 1394/06/02 1401/07/11
250 سباقر سیمان باقران سیمان ، آهک و گچ 10,270.00 1392/06/06 1401/07/11
251 سبجنو سیمان بجنورد سیمان ، آهک و گچ 35,080.00 1382/10/29 1401/07/11
252 سبزوا سیمان لار سبزوار سیمان ، آهک و گچ 3,458.00 1389/06/03 1401/07/11
253 سبهان سیمان بهبهان سیمان ، آهک و گچ 39,590.00 1382/04/24 1401/07/11
254 ستران سیمان تهران سیمان ، آهک و گچ 23,760.00 1380/01/05 1401/07/11
255 سجام مجتمع سیمان غرب آسیا سیمان ، آهک و گچ 2,234.00 1390/05/05 1401/07/11
256 سخاش سیمان خاش سیمان ، آهک و گچ 59,350.00 1382/05/04 1401/07/11
257 سخزر سیمان خزر سیمان ، آهک و گچ 20,890.00 1380/01/25 1401/07/11
258 سخواف سیمان مجد خواف سیمان ، آهک و گچ 5,250.00 1390/10/28 1401/07/11
259 سخوز سیمان خوزستان سیمان ، آهک و گچ 21,370.00 1393/01/27 1401/07/11
260 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاریها 16,570.00 1391/04/12 1401/07/11
261 سدشت صنایع سیمان دشتستان سیمان ، آهک و گچ 25,280.00 1386/04/24 1401/07/11
262 سدور سیمان دورود سیمان ، آهک و گچ 5,950.00 1381/12/06 1401/07/11
263 سرود سیمان شاهرود سیمان ، آهک و گچ 18,680.00 1382/03/17 1401/07/11
264 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه سرمایه گذاریها 4,017.00 1396/01/19 1401/07/11
265 سشرق سیمان شرق سیمان ، آهک و گچ 7,140.00 1380/01/06 1401/07/11
266 سشمال سیمان شمال سیمان ، آهک و گچ 7,950.00 1380/01/08 1401/07/11
267 سصفها سیمان اصفهان سیمان ، آهک و گچ 45,110.00 1382/09/11 1401/07/11
268 سصوفی سیمان صوفیان سیمان ، آهک و گچ 17,240.00 1380/02/18 1401/07/11
269 سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر سیمان ، آهک و گچ 14,370.00 1399/11/29 1401/07/11
270 سغرب سیمان غرب سیمان ، آهک و گچ 19,130.00 1380/01/21 1401/07/11
271 سفار سیمان فارس سیمان ، آهک و گچ 74,530.00 1383/06/30 1401/07/11
272 سفارس سیمان فارس و خوزستان سیمان ، آهک و گچ 14,940.00 1380/01/05 1401/07/11
273 سفارود کارخانه فارسیت درود سایر محصولات کانی غیرفلزی 8,310.00 1393/06/03 1401/07/11
274 سفاسی شرکت فارسیت اهواز سایر محصولات کانی غیرفلزی 3,538.00 1391/06/05 1401/07/11
275 سفانو سیمان فارس نو سیمان ، آهک و گچ 37,510.00 1388/07/01 1401/07/11
276 سقاین سیمان قائن سیمان ، آهک و گچ 45,480.00 1380/01/25 1401/07/11
277 سلار شرکت سیمان لارستان سیمان ، آهک و گچ 24,300.00 1391/07/05 1401/07/11
278 سمازن سیمان مازندران سیمان ، آهک و گچ 12,470.00 1380/02/01 1401/07/11
279 سمایه بانک سرمایه بانکها و موسسات اعتباری 2,712.00 1397/07/16 1401/07/11
280 سمتاز سیمان ممتازان کرمان سیمان ، آهک و گچ 20,450.00 1392/06/06 1401/07/11
281 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی هتل و رستوران 5,610.00 1390/01/29 1401/07/11
282 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین سرمایه گذاریها 4,675.00 1390/08/18 1401/07/11
283 سنیر سیمان سفید نی ریز سیمان ، آهک و گچ 27,320.00 1386/09/06 1401/07/11
284 سهرمز سیمان هرمزگان سیمان ، آهک و گچ 27,120.00 1383/05/17 1401/07/11
285 سهگمت سیمان هگمتان سیمان ، آهک و گچ 27,560.00 1382/04/10 1401/07/11
286 سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 25,540.00 1396/10/03 1401/07/11
287 سپاها سیمان سپاهان سیمان ، آهک و گچ 8,580.00 1380/01/11 1401/07/11
288 سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 212.00 1398/09/02 1401/07/11
289 سپرمی پرمیت سایر محصولات کانی غیرفلزی 38,900.00 1392/03/01 1401/07/11
290 سپید سپید ماکیان زراعت و خدمات وابسته 17,690.00 1399/07/05 1401/07/11
291 سپیدار سپیدار سیستم آسیا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 23,500.00 1399/08/12 1401/07/11
292 سکارون سیمان کارون سیمان ، آهک و گچ 75,900.00 1396/10/09 1401/07/11
293 سکرد سیمان کردستان سیمان ، آهک و گچ 6,820.00 1387/05/06 1401/07/11
294 سکرما سیمان کرمان سیمان ، آهک و گچ 13,960.00 1380/01/07 1401/07/11
295 سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین سیمان ، آهک و گچ 8,450.00 1399/04/08 1401/07/11
296 سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سیمان ، آهک و گچ 6,910.00 1393/08/06 1401/07/11
297 سیستم همکاران سیستم رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 6,170.00 1395/08/23 1401/07/11
298 سیلام سیمان ایلام سیمان ، آهک و گچ 6,640.00 1382/09/26 1401/07/11
299 سیمرغ سیمرغ زراعت و خدمات وابسته 18,990.00 1397/10/15 1401/07/11
300 شاراک پتروشیمی شازند محصولات شیمیایی 29,660.00 1380/01/07 1401/07/11
301 شاروم پتروشیمی ارومیه محصولات شیمیایی 13,920.00 1399/04/31 1401/07/11
302 شاملا معدنی املاح ایران محصولات شیمیایی 7,660.00 1380/02/11 1401/07/11
303 شاوان پالایش نفت لاوان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 16,670.00 1391/07/16 1401/07/11
304 شبریز پالایش نفت تبریز صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 13,680.00 1389/02/13 1401/07/11
305 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر محصولات شیمیایی 89,600.00 1392/11/30 1401/07/11
306 شبندر پالایش نفت بندرعباس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 6,740.00 1391/01/28 1401/07/11
307 شبهرن نفت بهران فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 13,490.00 1380/01/27 1401/07/11
308 شتران پالایش نفت تهران صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 4,446.00 1395/08/06 1401/07/11
309 شتهران داروسازی تهران شیمی مواد و محصولات دارویی 49,250.00 1395/03/29 1401/07/11
310 شتولی تولی پرس محصولات شیمیایی 14,320.00 1393/06/10 1401/07/11
311 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان محصولات شیمیایی 13,580.00 1394/06/08 1401/07/11
312 شخارک پتروشیمی خارک محصولات شیمیایی 36,240.00 1380/01/18 1401/07/11
313 شدوص دوده صنعتی پارس محصولات شیمیایی 10,580.00 1380/01/08 1401/07/11
314 شراز پالایش نفت شیراز محصولات شیمیایی 12,350.00 1390/12/08 1401/07/11
315 شرانل نفت ایرانول ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده 45,250.00 1391/11/07 1401/07/11
316 شرنگی شیمیایی رنگین محصولات شیمیایی 50,950.00 1393/06/10 1401/07/11
317 شزنگ تجهیزنیروی زنگان فلزات اساسی 76,700.00 1391/10/04 1401/07/11
318 شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 40,650.00 1397/02/18 1401/07/11
319 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکتهای چند رشته ای صنعتی 889.00 1399/01/25 1401/07/11
320 شستان پتروشیمی گلستان محصولات شیمیایی 4,492.00 1391/04/17 1401/07/11
321 شسم تولید سموم علف کش محصولات شیمیایی 249,300.00 1392/03/05 1401/07/11
322 شسپا نفت سپاهان رایانه و فعالیتهای وابسته به آن 3,067.00 1392/11/02 1401/07/11
323 شسینا صنایع شیمیایی سینا محصولات شیمیایی 1,426.00 1380/01/25 1401/07/11
324 شصدف صنعتی دوده فام محصولات شیمیایی 29,150.00 1398/06/23 1401/07/11
325 شصفها پتروشیمی اصفهان محصولات شیمیایی 129,850.00 1393/12/16 1401/07/11
326 شغدیر پتروشیمی غدیر محصولات شیمیایی 59,840.00 1400/01/17 1401/07/11
327 شفا سرمایه گذاری شفادارو مواد و محصولات دارویی 13,940.00 1396/07/11 1401/07/11
328 شفارا پتروشیمی فارابی محصولات شیمیایی 4,714.00 1397/09/21 1401/07/11
329 شفارس صنایع شیمیایی فارس محصولات شیمیایی 994.00 1380/02/04 1401/07/11
330 شفن پتروشیمی فناوران محصولات شیمیایی 5,090.00 1386/11/14 1401/07/11
331 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان محصولات شیمیایی 9,020.00 1390/03/17 1401/07/11
332 شلعاب لعابیران محصولات شیمیایی 4,357.00 1380/01/08 1401/07/11
333 شلیا شرکت مواد ویژه لیا سایر محصولات کانی غیرفلزی 35,350.00 1397/11/30 1401/07/11
334 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی محصولات شیمیایی 75,450.00 1396/10/16 1401/07/11
335 شنفت نفت پارس محصولات شیمیایی 6,950.00 1380/01/28 1401/07/11
336 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر محصولات شیمیایی 12,820.00 1396/10/05 1401/07/11
337 شپارس بین المللی محصولات پارس محصولات شیمیایی 4,178.00 1382/06/11 1401/07/11
338 شپاس نفت پاسارگاد ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده 13,600.00 1391/10/30 1401/07/11
339 شپاکسا پاکسان محصولات شیمیایی 1,562.00 1380/01/06 1401/07/11
340 شپترو پتروشیمی آبادان محصولات شیمیایی 1,502.00 1398/05/22 1401/07/11
341 شپدیس پتروشیمی پردیس محصولات شیمیایی 183,230.00 1390/09/05 1401/07/11
342 شپلی پلی اکریل ایران محصولات شیمیایی 6,430.00 1396/10/16 1401/07/11
343 شپنا پالایش نفت اصفهان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 5,400.00 1387/04/09 1401/07/11
344 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز محصولات شیمیایی 24,600.00 1400/03/11 1401/07/11
345 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر محصولات شیمیایی 72,150.00 1390/03/08 1401/07/11
346 شکربن کربن ایران محصولات شیمیایی 3,204.00 1380/01/05 1401/07/11
347 شکف کف محصولات شیمیایی 37,350.00 1393/11/19 1401/07/11
348 شکلر نیروکلر محصولات شیمیایی 18,810.00 1382/08/24 1401/07/11
349 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون محصولات شیمیایی 268,283.00 1395/09/23 1401/07/11
350 شگل گلتاش محصولات شیمیایی 4,523.00 1380/04/16 1401/07/11
351 شگویا پتروشیمی تندگویان محصولات شیمیایی 8,540.00 1398/12/12 1401/07/11
352 شیراز پتروشیمی شیراز محصولات شیمیایی 68,360.00 1384/08/11 1401/07/11
353 شیران س. صنایع شیمیایی ایران محصولات شیمیایی 8,310.00 1380/01/08 1401/07/11
354 صبا سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه گذاریها 3,145.00 1399/01/10 1401/07/11
355 غاذر کشت وصنعت پیاذر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 33,850.00 1383/09/15 1401/07/11
356 غالبر لبنیات کالبر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,280.00 1383/07/28 1401/07/11
357 غبشهر صنعتی بهشهر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,037.00 1380/01/05 1401/07/11
358 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 11,830.00 1397/12/28 1401/07/11
359 غبهنوش بهنوش ایران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 51,320.00 1380/01/08 1401/07/11
360 غدام خوراک دام پارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 34,300.00 1380/03/05 1401/07/11
361 غدشت دشت مرغاب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 32,560.00 1380/01/08 1401/07/11
362 غدیس پاکدیس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,950.00 1394/11/25 1401/07/11
363 غزر صنعتی زر ماکارون محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,480.00 1399/02/31 1401/07/11
364 غسالم سالمین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,790.00 1380/11/27 1401/07/11
365 غشاذر پگاه آذربایجان غربی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,470.00 1383/04/27 1401/07/11
366 غشان شیرپاستوریزه پگاه خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,830.00 1384/03/23 1401/07/11
367 غشصفا شیرپاستوریزه پگاه اصفهان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15,080.00 1382/03/25 1401/07/11
368 غشهد شهد ایران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,795.00 1380/01/05 1401/07/11
369 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,043.00 1395/10/15 1401/07/11
370 غشوکو شوکو پارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,780.00 1390/12/27 1401/07/11
371 غصینو صنعتی مینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,770.00 1399/07/14 1401/07/11
372 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,220.00 1393/07/29 1401/07/11
373 غمارگ مارگارین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,911.00 1380/01/05 1401/07/11
374 غمهرا تولیدی مهرام محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 9,460.00 1380/01/14 1401/07/11
375 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,490.00 1392/09/26 1401/07/11
376 غناب روغن نباتی ناب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 327,600.00 1391/07/12 1401/07/11
377 غنوش نوش مازندران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 9,070.00 1380/01/08 1401/07/11
378 غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,760.00 1396/06/26 1401/07/11
379 غویتا ویتانا محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,721.00 1398/04/15 1401/07/11
380 غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 28,800.00 1394/05/14 1401/07/11
381 غپاک لبنیات پاک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,390.00 1380/01/06 1401/07/11
382 غپونه نوش پونه مشهد محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 12,400.00 1401/03/18 1401/07/11
383 غپینو پارس مینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,498.00 1380/01/05 1401/07/11
384 غچین کشت و صنعت چین چین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 10,640.00 1380/03/09 1401/07/11
385 غکورش صنعت غذایی کورش محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 9,960.00 1399/05/14 1401/07/11
386 غگرجی بیسکویت گرجی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,476.00 1380/01/11 1401/07/11
387 غگز گز سکه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,780.00 1395/09/28 1401/07/11
388 غگل گلوکوزان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,557.00 1380/01/06 1401/07/11
389 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 9,690.00 1395/04/14 1401/07/11
390 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 36,900.00 1395/06/10 1401/07/11
391 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 10,890.00 1398/12/04 1401/07/11
392 غیوان کیوان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15,790.00 1391/07/12 1401/07/11
393 فاذر صنایع آذرآب ساخت محصولات فلزی 882.00 1380/02/05 1401/07/11
394 فاراک ماشین سازی اراک ساخت محصولات فلزی 1,201.00 1380/02/23 1401/07/11
395 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس محصولات شیمیایی 6,910.00 1391/12/20 1401/07/11
396 فاسمین کالسیمین فلزات اساسی 16,030.00 1380/02/11 1401/07/11
397 فافزا فولاد افزا سپاهان فلزات اساسی 33,350.00 1393/10/16 1401/07/11
398 فافق صنایع مس افق کرمان فلزات اساسی 3,648.00 1400/05/04 1401/07/11
399 فالوم آلومتک فلزات اساسی 16,200.00 1392/03/01 1401/07/11
400 فاما صنعتی آما ساخت محصولات فلزی 6,630.00 1380/01/05 1401/07/11
401 فاهواز نورد و لوله اهواز فلزات اساسی 4,312.00 1394/10/16 1401/07/11
402 فایرا آلومینیوم ایران فلزات اساسی 17,470.00 1381/09/30 1401/07/11
403 فباهنر مس شهیدباهنر فلزات اساسی 21,500.00 1380/01/26 1401/07/11
404 فبستم صنایع بسته بندی مشهد ساخت محصولات فلزی 12,740.00 1393/04/16 1401/07/11
405 فبیرا بسته بندی ایران ساخت محصولات فلزی 1,737.00 1391/07/02 1401/07/11
406 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان فلزات اساسی 7,240.00 1399/10/02 1401/07/11
407 فجام جام دارو ساخت محصولات فلزی 4,485.00 1380/01/08 1401/07/11
408 فجر فولاد امیرکبیرکاشان فلزات اساسی 10,570.00 1383/05/26 1401/07/11
409 فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان فلزات اساسی 2,630.00 1400/02/13 1401/07/11
410 فجوش جوش و اکسیژن ایران ساخت محصولات فلزی 1,547.00 1392/06/10 1401/07/11
411 فخاس فولاد خراسان فلزات اساسی 17,470.00 1386/08/08 1401/07/11
412 فخوز فولاد خوزستان فلزات اساسی 2,216.00 1386/05/16 1401/07/11
413 فرآور فرآوری موادمعدنی ایران فلزات اساسی 20,960.00 1381/03/25 1401/07/11
414 فرابورس فرابورس ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8,350.00 1398/05/15 1401/07/11
415 فروس فروسیلیس ایران فلزات اساسی 5,000.00 1380/01/26 1401/07/11
416 فروسیل فروسیلیسیم خمین فلزات اساسی 22,150.00 1399/12/23 1401/07/11
417 فروی ذوب روی اصفهان فلزات اساسی 11,370.00 1398/08/13 1401/07/11
418 فزر پویا زرکان آق دره استخراج کانه های فلزی 19,160.00 1399/11/08 1401/07/11
419 فزرین زرین معدن آسیا فلزات اساسی 4,558.00 1391/06/15 1401/07/11
420 فسا پتروشیمی فسا محصولات شیمیایی 777.00 1390/10/13 1401/07/11
421 فسازان غلتک سازان سپاهان فلزات اساسی 2,948.00 1397/12/25 1401/07/11
422 فسبزوار پارس فولاد سبزوار فلزات اساسی 25,770.00 1400/03/19 1401/07/11
423 فسدید لوله وتجهیزات سدید - ورشکسته فلزات اساسی 55,700.00 1391/07/11 1401/07/11
424 فسرب ملی سرب وروی ایران فلزات اساسی 1,179.00 1380/01/05 1401/07/11
425 فسلیر سولیران ساخت محصولات فلزی 26,571.00 1392/03/06 1401/07/11
426 فسپا گروه صنعتی سپاهان فلزات اساسی 11,190.00 1380/08/28 1401/07/11
427 فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان فلزات اساسی 16,170.00 1400/05/18 1401/07/11
428 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان سرمایه گذاریها 14,170.00 1390/12/03 1401/07/11
429 فلامی لامیران ساخت محصولات فلزی 16,290.00 1380/01/05 1401/07/11
430 فلوله لوله وماشین سازی ایران فلزات اساسی 1,472.00 1380/01/06 1401/07/11
431 فماک ماداکتو استیل کرد فلزات اساسی 19,280.00 1396/11/14 1401/07/11
432 فمراد آلومراد فلزات اساسی 40,010.00 1384/02/25 1401/07/11
433 فملی ملی صنایع مس ایران فلزات اساسی 4,860.00 1385/11/15 1401/07/11
434 فن آوا گروه فن آوا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 5,960.00 1390/03/17 1401/07/11
435 فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب ساخت محصولات فلزی 10,910.00 1394/10/27 1401/07/11
436 فنفت صنایع تجهیزات نفت فلزات اساسی 27,950.00 1397/10/02 1401/07/11
437 فنوال نورد آلومینیوم فلزات اساسی 28,090.00 1380/02/03 1401/07/11
438 فنورد نوردوقطعات فولادی فلزات اساسی 14,830.00 1380/01/08 1401/07/11
439 فولاد فولاد مبارکه اصفهان فلزات اساسی 4,930.00 1385/12/20 1401/07/11
440 فولاژ فولاد آلیاژی ایران فلزات اساسی 6,980.00 1389/10/07 1401/07/11
441 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد فلزات اساسی 7,510.00 1389/10/19 1401/07/11
442 فوکا فولاد کاویان فلزات اساسی 13,670.00 1393/12/12 1401/07/11
443 فپنتا سپنتا فلزات اساسی 539,860.00 1380/01/05 1401/07/11
444 فکمند گسترش قطعه سازی کمند ساخت محصولات فلزی 21,750.00 1400/02/04 1401/07/11
445 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان فلزات اساسی 6,460.00 1399/10/03 1401/07/11
446 قاروم قند ارومیه قند و شکر 145,950.00 1394/04/07 1401/07/11
447 قاسم قاسم ایران خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی 4,544.00 1393/06/24 1401/07/11
448 قثابت قند ثابت خراسان قند و شکر 1,845.00 1380/01/18 1401/07/11
449 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت جام قند و شکر 5,500.00 1391/07/12 1401/07/11
450 قرن پدیده شیمی قرن محصولات شیمیایی 16,210.00 1398/11/29 1401/07/11
451 قزوین کارخانجات قند قزوین قند و شکر 4,059.00 1380/01/18 1401/07/11
452 قشرین قند شیرین خراسان قند و شکر 5,820.00 1397/12/12 1401/07/11
453 قشهد شهد قند و شکر 13,750.00 1380/02/25 1401/07/11
454 قشکر شکرشاهرود قند و شکر 1,700.00 1380/01/20 1401/07/11
455 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد قند و شکر 4,700.00 1390/10/17 1401/07/11
456 قصفها قنداصفهان قند و شکر 67,980.00 1380/01/05 1401/07/11
457 قلرست قند لرستان قند و شکر 20,560.00 1380/08/15 1401/07/11
458 قمرو قند مرودشت قند و شکر 8,710.00 1380/01/18 1401/07/11
459 قنقش قند نقش جهان قند و شکر 129,200.00 1397/07/15 1401/07/11
460 قنیشا قند نیشابور قند و شکر 1,978.00 1380/01/06 1401/07/11
461 قهکمت قندهکمتان قند و شکر 6,520.00 1380/02/05 1401/07/11
462 قپیرا فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر قند و شکر 8,570.00 1380/01/18 1401/07/11
463 قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال قند و شکر 10,430.00 1391/07/09 1401/07/11
464 قیستو شرکت قند بیستون قند و شکر 25,000.00 1391/09/06 1401/07/11
465 لابسا آبسال ماشین آلات و تجهیزات 6,230.00 1380/01/05 1401/07/11
466 لازما کارخانه های صنعتی آزمایش ماشین آلات و تجهیزات 21,150.00 1391/07/11 1401/07/11
467 لبوتان گروه صنعتی بوتان ماشین آلات و تجهیزات 8,810.00 1380/01/29 1401/07/11
468 لخانه لوازم خانگی پارس ماشین آلات و تجهیزات 14,580.00 1391/10/06 1401/07/11
469 لخزر پارس خزر ماشین آلات و تجهیزات 117,790.00 1380/04/17 1401/07/11
470 لسرما سرما آفرین ماشین آلات و تجهیزات 21,570.00 1380/01/05 1401/07/11
471 لطیف محصولات کاغذی لطیف محصولات کاغذی 38,450.00 1400/01/07 1401/07/11
472 لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4,720.00 1397/10/12 1401/07/11
473 لپارس پارس الکتریک محصولات شیمیایی 68,590.00 1380/01/06 1401/07/11
474 لپیام گسترش صنایع پیام ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 17,780.00 1391/07/12 1401/07/11
475 لکما کارخانجات مخابراتی ایران ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 717.00 1391/07/02 1401/07/11
476 ما بیمه ما بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,929.00 1393/12/26 1401/07/11
477 مادیرا صنایع مادیران تولید رایانه و تجهیزات جانبی 2,305.00 1397/02/15 1401/07/11
478 مارون پتروشیمی مارون محصولات شیمیایی 179,550.00 1390/08/02 1401/07/11
479 مبین مبین انرژی خلیج فارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 23,580.00 1393/11/29 1401/07/11
480 مدار س. مدیریت سرمایه مدار سرمایه گذاریها 500.00 1399/07/30 1401/07/11
481 مداران داده پردازی ایران رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 15,240.00 1380/01/14 1401/07/11
482 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری سرمایه گذاریها 5,380.00 1399/12/16 1401/07/11
483 مرقام ایران ارقام رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 8,180.00 1384/05/26 1401/07/11
484 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سرمایه گذاریها 64,950.00 1390/04/13 1401/07/11
485 مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 31,300.00 1392/07/16 1401/07/11
486 ملت بیمه ملت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,296.00 1391/03/07 1401/07/11
487 ممسنی پتروشیمی ممسنی محصولات شیمیایی 9,670.00 1390/05/11 1401/07/11
488 میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه فلزات اساسی 16,160.00 1400/04/16 1401/07/11
489 میهن بیمه میهن بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,980.00 1390/08/01 1401/07/11
490 نبروج نساجی بروجرد منسوجات 26,350.00 1399/07/21 1401/07/11
491 نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,260.00 1395/08/10 1401/07/11
492 نتوس پشم بافی توس منسوجات 7,610.00 1393/06/10 1401/07/11
493 نطرین عطرین نخ قم آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی 4,501.00 1396/03/17 1401/07/11
494 نمرینو ایران مرینوس منسوجات 75,490.00 1380/01/20 1401/07/11
495 نوری پتروشیمی نوری محصولات شیمیایی 88,130.00 1397/08/19 1401/07/11
496 نوین بیمه نوین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,363.00 1397/05/15 1401/07/11
497 نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 15,250.00 1397/11/07 1401/07/11
498 نیرو نیرو سرمایه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 24,100.00 1390/08/07 1401/07/11
499 های وب داده گسترعصرنوین-های وب اطلاعات و ارتباطات 2,789.00 1396/06/05 1401/07/11
500 هجرت پخش هجرت مواد و محصولات دارویی 17,180.00 1398/04/18 1401/07/11
501 هرمز فولاد هرمزگان جنوب فلزات اساسی 10,940.00 1392/10/17 1401/07/11
502 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران مخابرات 7,250.00 1392/05/29 1401/07/11
503 وآتوس س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال سرمایه گذاریها 72,850.00 1393/01/17 1401/07/11
504 وآداک صنعت و تجارت آداک سرمایه گذاریها 11,259.00 1396/10/23 1401/07/11
505 وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان انبوه سازی، املاک و مستغلات 108,290.00 1383/02/07 1401/07/11
506 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین سرمایه گذاریها 1,184.00 1391/11/14 1401/07/11
507 وآفر سرمایه گذاری ارزش آفرینان سرمایه گذاریها 18,900.00 1391/05/25 1401/07/11
508 وآفری بیمه کارآفرین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,486.00 1391/10/26 1401/07/11
509 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین سرمایه گذاریها 2,282.00 1398/06/25 1401/07/11
510 واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند سرمایه گذاریها 7,820.00 1383/12/26 1401/07/11
511 واحصا احیاء صنایع خراسان سرمایه گذاریها 86,850.00 1391/06/04 1401/07/11
512 واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان سرمایه گذاریها 12,590.00 1391/06/04 1401/07/11
513 وارس سرمایه گذاری ارس صبا سرمایه گذاریها 13,960.00 1392/12/05 1401/07/11
514 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه گذاریها 2,424.00 1380/01/19 1401/07/11
515 والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ مواد و محصولات دارویی 4,085.00 1380/01/05 1401/07/11
516 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکتهای چند رشته ای صنعتی 11,760.00 1386/10/16 1401/07/11
517 وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر استخراج کانه های فلزی 244,600.00 1397/06/20 1401/07/11
518 وامین س. امین توان آفرین ساز سرمایه گذاریها 11,240.00 1399/11/28 1401/07/11
519 وانصار بانک انصار بانکها و موسسات اعتباری 2,086.00 1390/05/03 1401/07/11
520 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران سرمایه گذاریها 1,696.00 1394/06/29 1401/07/11
521 وایران لیزینگ ایرانیان سایر واسطه گریهای مالی 2,802.00 1392/10/22 1401/07/11
522 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی سرمایه گذاریها 45,150.00 1395/08/19 1401/07/11
523 وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,280.00 1380/01/05 1401/07/11
524 وبصادر بانک صادرات ایران بانکها و موسسات اعتباری 1,391.00 1388/03/18 1401/07/11
525 وبملت بانک ملت بانکها و موسسات اعتباری 2,574.00 1387/11/27 1401/07/11
526 وبهمن سرمایه گذاری بهمن سرمایه گذاریها 14,450.00 1383/11/12 1401/07/11
527 وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی سرمایه گذاریها 4,236.00 1382/09/17 1401/07/11
528 وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه سرمایه گذاریها 1,557.00 1380/01/21 1401/07/11
529 وتجارت بانک تجارت بانکها و موسسات اعتباری 1,380.00 1388/02/15 1401/07/11
530 وتعاون بیمه تعاون بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,404.00 1400/10/13 1401/07/11
531 وتوس توسعه شهری توس گستر انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,530.00 1382/09/10 1401/07/11
532 وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی سرمایه گذاریها 4,044.00 1384/01/29 1401/07/11
533 وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه ماشین آلات و تجهیزات 4,767.00 1380/05/28 1401/07/11
534 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاریها 7,090.00 1380/01/19 1401/07/11
535 وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ فلزات اساسی 6,820.00 1382/01/27 1401/07/11
536 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان انبوه سازی، املاک و مستغلات 32,550.00 1393/04/25 1401/07/11
537 وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین سرمایه گذاریها 1,611.00 1391/08/22 1401/07/11
538 وثوق سرمایه گذاری وثوق امین سرمایه گذاریها 10,060.00 1391/07/05 1401/07/11
539 وجامی سرمایه گذاری جامی سرمایه گذاریها 3,007.00 1394/12/17 1401/07/11
540 وحافظ بیمه حافظ بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 11,380.00 1393/04/16 1401/07/11
541 وحکمت بیمه حکمت صبا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,618.00 1396/07/29 1401/07/11
542 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی سرمایه گذاریها 3,489.00 1391/07/25 1401/07/11
543 وخاور بانک خاورمیانه بانکها و موسسات اعتباری 3,749.00 1393/12/24 1401/07/11
544 ودی بیمه دی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,523.00 1388/06/25 1401/07/11
545 ورازی بیمه رازی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,429.00 1391/02/30 1401/07/11
546 ورفاه بانک رفاه کارگران بانکها و موسسات اعتباری 467.00 1398/10/29 1401/07/11
547 ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ خودرو و ساخت قطعات 5,050.00 1380/01/05 1401/07/11
548 وزمین بانک ایران زمین بانکها و موسسات اعتباری 7,890.00 1396/12/21 1401/07/11
549 وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 928.00 1380/01/05 1401/07/11
550 وساربیل شرکت س استان اردبیل سرمایه گذاریها 1,280.00 1399/05/14 1401/07/11
551 وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی سرمایه گذاریها 429.00 1399/05/14 1401/07/11
552 وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی سرمایه گذاریها 429.00 1399/05/14 1401/07/11
553 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت بانکها و موسسات اعتباری 72,250.00 1391/08/28 1401/07/11
554 وساپا سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاریها 4,193.00 1380/02/05 1401/07/11
555 وسبحان سرمایه گذاری سبحان سرمایه گذاریها 2,818.00 1394/05/28 1401/07/11
556 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر سرمایه گذاریها 1,260.00 1399/05/14 1401/07/11
557 وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی سرمایه گذاریها 2,209.00 1399/05/14 1401/07/11
558 وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی سرمایه گذاریها 1,369.00 1399/05/14 1401/07/11
559 وسخوز شرکت س استان خوزستان سرمایه گذاریها 633.00 1399/05/14 1401/07/11
560 وسدید گروه صنعتی سدید فلزات اساسی 1,042.00 1393/06/10 1401/07/11
561 وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی سرمایه گذاریها 725.00 1399/05/14 1401/07/11
562 وسرمد بیمه سرمد بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,685.00 1392/09/20 1401/07/11
563 وسزنجان شرکت س استان زنجان سرمایه گذاریها 1,419.00 1399/05/14 1401/07/11
564 وسصفا شرکت س استان اصفهان سرمایه گذاریها 729.00 1399/05/14 1401/07/11
565 وسفارس شرکت س استان فارس سرمایه گذاریها 1,030.00 1399/05/14 1401/07/11
566 وسقم شرکت س استان قم سرمایه گذاریها 1,332.00 1399/05/14 1401/07/11
567 وسلرستا شرکت س استان لرستان سرمایه گذاریها 471.00 1399/05/14 1401/07/11
568 وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران سرمایه گذاریها 970.00 1399/05/14 1401/07/11
569 وسمرکز شرکت س استان مرکزی سرمایه گذاریها 1,400.00 1399/05/14 1401/07/11
570 وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سرمایه گذاریها 7,630.00 1392/11/20 1401/07/11
571 وسهرمز شرکت س استان هرمزگان سرمایه گذاریها 648.00 1399/05/14 1401/07/11
572 وسهمدا شرکت س استان همدان سرمایه گذاریها 513.00 1399/05/14 1401/07/11
573 وسپه سرمایه گذاری سپه سرمایه گذاریها 3,881.00 1380/01/07 1401/07/11
574 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات سرمایه گذاریها 6,850.00 1399/06/22 1401/07/11
575 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها سرمایه گذاریها 2,450.00 1392/06/04 1401/07/11
576 وسکرد شرکت س استان کردستان سرمایه گذاریها 431.00 1399/05/14 1401/07/11
577 وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه سرمایه گذاریها 432.00 1399/05/14 1401/07/11
578 وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان سرمایه گذاریها 431.00 1399/05/14 1401/07/11
579 وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد سرمایه گذاریها 1,130.00 1399/05/14 1401/07/11
580 وسگلستا شرکت س استان گلستان سرمایه گذاریها 740.00 1399/05/14 1401/07/11
581 وسگیلا شرکت س استان گیلان سرمایه گذاریها 433.00 1399/05/14 1401/07/11
582 وسیزد شرکت س استان یزد سرمایه گذاریها 1,274.00 1399/05/14 1401/07/11
583 وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان سرمایه گذاریها 617.00 1399/05/14 1401/07/11
584 وسیلام شرکت س استان ایلام سرمایه گذاریها 1,240.00 1399/05/14 1401/07/11
585 وسین بیمه سینا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,845.00 1393/08/26 1401/07/11
586 وسینا بانک سینا بانکها و موسسات اعتباری 2,067.00 1386/07/03 1401/07/11
587 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال سرمایه گذاریها 20,480.00 1390/03/17 1401/07/11
588 وشهر بانک شهر بانکها و موسسات اعتباری 4,063.00 1391/10/26 1401/07/11
589 وصنا گروه صنایع بهشهرایران سرمایه گذاریها 2,201.00 1382/12/25 1401/07/11
590 وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکتهای چند رشته ای صنعتی 10,910.00 1380/01/20 1401/07/11
591 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت سرمایه گذاریها 1,721.00 1380/01/05 1401/07/11
592 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی سرمایه گذاریها 997.00 1400/04/01 1401/07/11
593 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ شرکتهای چند رشته ای صنعتی 13,400.00 1380/01/05 1401/07/11
594 وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام سرمایه گذاریها 4,421.00 1397/04/23 1401/07/11
595 ولانا شرکت لیزینگ آریا دانا سایر واسطه گریهای مالی 15,400.00 1392/05/15 1401/07/11
596 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ سایر واسطه گریهای مالی 1,693.00 1393/06/09 1401/07/11
597 ولتجار واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان سایر واسطه گریهای مالی 2,619.00 1391/03/09 1401/07/11
598 ولراز لیزینگ رازی سایر واسطه گریهای مالی 25,750.00 1391/02/03 1401/07/11
599 ولساپا لیزینگ رایان سایپا سایر واسطه گریهای مالی 1,246.00 1384/04/20 1401/07/11
600 ولشرق لیزینگ ایران و شرق سایر واسطه گریهای مالی 3,217.00 1396/03/17 1401/07/11
601 ولصنم لیزینگ صنعت ومعدن سایر واسطه گریهای مالی 2,804.00 1383/12/25 1401/07/11
602 ولغدر لیزینگ خودروغدیر سایر واسطه گریهای مالی 3,556.00 1384/06/06 1401/07/11
603 ولملت واسپاری ملت سایر واسطه گریهای مالی 3,208.00 1394/10/13 1401/07/11
604 ولپارس لیزینگ پارسیان سایر واسطه گریهای مالی 3,081.00 1396/07/26 1401/07/11
605 ولکار لیزینگ کارآفرین سایر واسطه گریهای مالی 8,270.00 1399/11/06 1401/07/11
606 ولیز لیزینگ ایران سایر واسطه گریهای مالی 1,000.00 1383/06/02 1401/07/11
607 ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری سرمایه گذاریها 3,436.00 1399/12/10 1401/07/11
608 ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر سرمایه گذاریها 60,700.00 1392/02/18 1401/07/11
609 ومعادن توسعه معادن وفلزات استخراج کانه های فلزی 4,444.00 1380/02/23 1401/07/11
610 ومعلم بیمه معلم بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,357.00 1397/06/06 1401/07/11
611 وملت سرمایه گذاری ملت سرمایه گذاریها 1,893.00 1397/03/28 1401/07/11
612 وملل اعتباری ملل بانکها و موسسات اعتباری 2,250.00 1390/05/15 1401/07/11
613 وملی گروه صنعتی ملی دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 105,040.00 1382/04/17 1401/07/11
614 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان سرمایه گذاریها 4,056.00 1398/09/02 1401/07/11
615 ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3,150.00 1382/03/31 1401/07/11
616 ونوین بانک اقتصادنوین بانکها و موسسات اعتباری 3,065.00 1382/11/15 1401/07/11
617 ونیرو سرمایه گذاری نیرو عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 2,190.00 1383/06/07 1401/07/11
618 ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران شرکتهای چند رشته ای صنعتی 4,406.00 1380/01/18 1401/07/11
619 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا سرمایه گذاریها 1,724.00 1400/02/18 1401/07/11
620 وهنر گروه توسعه هنر ایران فعالیت های هنری 1,000.00 1397/12/20 1401/07/11
621 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,100.00 1394/03/31 1401/07/11
622 وپارس بانک پارسیان بانکها و موسسات اعتباری 1,620.00 1383/09/10 1401/07/11
623 وپاسار بانک پاسارگاد بانکها و موسسات اعتباری 6,560.00 1390/05/22 1401/07/11
624 وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی محصولات شیمیایی 8,860.00 1380/01/05 1401/07/11
625 وپخش داروپخش مواد و محصولات دارویی 32,380.00 1380/01/08 1401/07/11
626 وپسا س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس محصولات شیمیایی 1,575.00 1396/09/07 1401/07/11
627 وپست پست بانک ایران بانکها و موسسات اعتباری 4,109.00 1389/08/08 1401/07/11
628 وپویا سرمایه گذاری پویا سرمایه گذاریها 1,979.00