لیست نمادهای بورس

ردیف نماد عنوان گروهبندی نرخ تاریخ عرضه بروز رسانی
1 آ س پ آ.س.پ انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,450.00 1390/04/01 1401/11/12
2 آبادا تولید نیروی برق آبادان عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 10,140.00 1399/04/17 1401/11/12
3 آبین کشت و صنعت آبشیرین زراعت و خدمات وابسته 9,540.00 1394/12/22 1401/11/12
4 آرمان بیمه آرمان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5,290.00 1390/11/25 1401/11/12
5 آریا پلیمر آریا ساسول محصولات شیمیایی 77,850.00 1398/12/19 1401/11/12
6 آسیا بیمه آسیا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,891.00 1388/09/30 1401/11/12
7 آپ آسان پرداخت پرشین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 6,860.00 1395/07/12 1401/11/12
8 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس زراعت و خدمات وابسته 8,280.00 1390/10/03 1401/11/12
9 اتکام شرکت بیمه اتکایی امین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5,417.00 1400/05/31 1401/11/12
10 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 6,260.00 1393/10/23 1401/11/12
11 اخابر مخابرات ایران مخابرات 6,710.00 1387/05/19 1401/11/12
12 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع فلزات اساسی 17,450.00 1392/12/17 1401/11/12
13 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سرمایه گذاریها 4,455.00 1392/12/04 1401/11/12
14 افرا افرانت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 19,400.00 1390/04/27 1401/11/12
15 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 14,810.00 1397/09/12 1401/11/12
16 البرز بیمه البرز بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,138.00 1388/07/08 1401/11/12
17 امید تامین سرمایه امید فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4,970.00 1395/11/27 1401/11/12
18 امین تامین سرمایه امین فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8,540.00 1399/05/11 1401/11/12
19 انرژی1 نهادهای مالی بورس انرژی فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واسط 37,140.00 1399/04/01 1401/11/12
20 انرژی2 فعالان بورس انرژی فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واسط 37,140.00 1399/04/01 1401/11/12
21 انرژی3 سایراشخاص بورس انرژی فعالیتهای کمک به نهادهای مالی واسط 36,610.00 1399/04/01 1401/11/12
22 اوان مبین وان کیش عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 13,120.00 1395/07/11 1401/11/12
23 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس استخراج کانه های فلزی 15,240.00 1399/07/15 1401/11/12
24 اپرداز آتیه داده پرداز خدمات ارزش افزوده 4,550.00 1395/03/04 1401/11/12
25 اکالا کارگزاران بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 17,760.00 1397/11/07 1401/11/12
26 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ساختمان و مهندسی عمران 34,800.00 1389/05/11 1401/11/12
27 بالبر کابل البرز ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 54,910.00 1380/01/05 1401/11/12
28 بایکا کارخانجات کابلسازی ایران ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 16,250.00 1391/07/12 1401/11/12
29 بترانس ایران ترانسفو ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 1,998.00 1380/01/21 1401/11/12
30 بتک کارخانجات کابل سازی تک ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 375,400.00 1390/12/15 1401/11/12
31 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,906.00 1396/02/03 1401/11/12
32 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,573.00 1399/03/25 1401/11/12
33 بدکو شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو فروش وسائط نقلیه 708.00 1392/12/25 1401/11/12
34 برکت گروه دارویی برکت مواد و محصولات دارویی 11,400.00 1395/09/21 1401/11/12
35 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 4,215.00 1397/09/03 1401/11/12
36 بساما بیمه سامان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 11,040.00 1390/12/27 1401/11/12
37 بسویچ پارس سویچ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 4,355.00 1382/03/10 1401/11/12
38 بشهاب لامپ پارس شهاب ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 16,700.00 1380/04/11 1401/11/12
39 بفجر فجر انرژی خلیج فارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 19,380.00 1394/07/18 1401/11/12
40 بموتو موتوژن ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,657.00 1380/01/06 1401/11/12
41 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 5,470.00 1391/06/04 1401/11/12
42 بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 9,380.00 1390/10/13 1401/11/12
43 بنو بیمه تجارت نو بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,555.00 1399/05/28 1401/11/12
44 بنیرو نیروترانس ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,924.00 1382/10/24 1401/11/12
45 بهپاک صنعتی بهپاک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 7,260.00 1395/11/11 1401/11/12
46 بورس بورس اوراق بهادار تهران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,620.00 1395/08/05 1401/11/12
47 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا محصولات شیمیایی 36,300.00 1399/08/27 1401/11/12
48 بپاس بیمه پاسارگاد بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 17,610.00 1390/10/18 1401/11/12
49 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 9,740.00 1399/05/28 1401/11/12
50 بکاب صنایع جوشکاب یزد ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 28,570.00 1382/04/25 1401/11/12
51 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,410.00 1383/07/07 1401/11/12
52 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,354.00 1395/01/09 1401/11/12
53 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 13,560.00 1397/02/15 1401/11/12
54 تابا تابان نیرو سپاهان خدمات فنی و مهندسی 23,600.00 1393/11/26 1401/11/12
55 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین استخراج کانه های فلزی 11,390.00 1398/01/17 1401/11/12
56 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 8,510.00 1396/10/30 1401/11/12
57 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین محصولات شیمیایی 12,070.00 1392/02/24 1401/11/12
58 تایرا تراکتورسازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 27,510.00 1381/04/10 1401/11/12
59 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 9,330.00 1396/09/26 1401/11/12
60 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات استخراج کانه های فلزی 1,386.00 1400/06/17 1401/11/12
61 تراک ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ماشین آلات و تجهیزات 1,803.00 1392/06/10 1401/11/12
62 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران خودرو و ساخت قطعات 5,750.00 1391/06/26 1401/11/12
63 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1,000.00 1400/08/03 1401/11/12
64 تفیرو مهندسی فیروزا ماشین آلات و تجهیزات 39,600.00 1393/06/08 1401/11/12
65 تلیسه دامداری تلیسه نمونه زراعت و خدمات وابسته 3,535.00 1394/10/23 1401/11/12
66 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه ماشین آلات و تجهیزات 7,670.00 1399/10/16 1401/11/12
67 تمدن تامین سرمایه تمدن فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 370.00 1399/06/12 1401/11/12
68 تملت تامین سرمایه بانک ملت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2,901.00 1398/12/12 1401/11/12
69 تنوین تامین سرمایه نوین فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3,365.00 1397/08/27 1401/11/12
70 توریل توکاریل حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 9,690.00 1390/12/20 1401/11/12
71 توسعه اعتباری توسعه بانکها و موسسات اعتباری 2,717.00 1390/10/25 1401/11/12
72 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 15,090.00 1399/12/23 1401/11/12
73 تولیددارو تولیددارو محصولات شیمیایی 4,363.00 1391/07/29 1401/11/12
74 تپمپی پمپ سازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 23,200.00 1380/01/06 1401/11/12
75 تپولا مهندسی مرآت پولاد خدمات فنی و مهندسی 18,900.00 1394/03/31 1401/11/12
76 تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو ماشین آلات و تجهیزات 1,646.00 1392/06/10 1401/11/12
77 تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 17,760.00 1397/11/07 1401/11/12
78 تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی ماشین آلات و تجهیزات 22,610.00 1382/10/27 1401/11/12
79 تکمبا کمباین سازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 5,150.00 1380/08/02 1401/11/12
80 تکنار مجتمع معادن مس تکنار استخراج کانه های فلزی 56,450.00 1390/10/13 1401/11/12
81 تکنو تکنوتار ماشین آلات و تجهیزات 12,030.00 1382/12/27 1401/11/12
82 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین مواد و محصولات دارویی 24,990.00 1392/10/24 1401/11/12
83 ثاخت بین المللی توسعه ساختمان انبوه سازی، املاک و مستغلات 2,752.00 1383/10/29 1401/11/12
84 ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان انبوه سازی، املاک و مستغلات 15,910.00 1392/03/05 1401/11/12
85 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند انبوه سازی، املاک و مستغلات 11,960.00 1394/12/11 1401/11/12
86 ثامان سامان گستراصفهان انبوه سازی، املاک و مستغلات 16,540.00 1381/04/01 1401/11/12
87 ثامید توسعه و عمران امید انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,735.00 1399/06/02 1401/11/12
88 ثاژن سخت آژند انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,741.00 1398/02/14 1401/11/12
89 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه انبوه سازی، املاک و مستغلات 9,570.00 1390/02/13 1401/11/12
90 ثبهساز بهساز کاشانه تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,772.00 1399/05/08 1401/11/12
91 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,130.00 1390/06/26 1401/11/12
92 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل انبوه سازی، املاک و مستغلات 17,030.00 1394/09/08 1401/11/12
93 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب انبوه سازی، املاک و مستغلات 9,880.00 1400/01/17 1401/11/12
94 ثجوان تامین مسکن جوانان انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,740.00 1391/04/24 1401/11/12
95 ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود انبوه سازی، املاک و مستغلات 9,980.00 1393/02/08 1401/11/12
96 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس انبوه سازی، املاک و مستغلات 31,100.00 1393/07/06 1401/11/12
97 ثشاهد سرمایه گذاری شاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 8,760.00 1384/06/07 1401/11/12
98 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,242.00 1393/02/21 1401/11/12
99 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر انبوه سازی، املاک و مستغلات 13,930.00 1391/04/11 1401/11/12
100 ثعمرا عمران و توسعه شاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 13,220.00 1389/06/03 1401/11/12
101 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,600.00 1391/08/29 1401/11/12
102 ثفارس عمران وتوسعه فارس انبوه سازی، املاک و مستغلات 8,900.00 1382/12/27 1401/11/12
103 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین انبوه سازی، املاک و مستغلات 12,300.00 1392/02/18 1401/11/12
104 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,491.00 1382/12/05 1401/11/12
105 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,490.00 1391/12/14 1401/11/12
106 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 57,000.00 1391/04/11 1401/11/12
107 ثنور سرمایه گذاری کوه نور انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,770.00 1392/02/18 1401/11/12
108 ثنوسا نوسازی وساختمان تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 4,170.00 1383/10/16 1401/11/12
109 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس انبوه سازی، املاک و مستغلات 5,160.00 1393/02/07 1401/11/12
110 جم پتروشیمی جم محصولات شیمیایی 37,180.00 1394/05/17 1401/11/12
111 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن محصولات شیمیایی 141,910.00 1397/12/28 1401/11/12
112 جهرم پتروشیمی جهرم محصولات شیمیایی 845.00 1390/10/13 1401/11/12
113 جورا جوراب مقاومتی آبی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری 9,000,000.00 1397/03/13 1401/11/12
114 جوین کشت و صنعت جوین زراعت و خدمات وابسته 5,340.00 1397/04/23 1401/11/12
115 حآسا آسیا سیر ارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 8,460.00 1396/02/23 1401/11/12
116 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 4,104.00 1399/12/02 1401/11/12
117 حاریا کشتیرانی آریا حمل و نقل آبی 5,730.00 1390/12/08 1401/11/12
118 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 15,630.00 1391/01/22 1401/11/12
119 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 4,950.00 1383/10/22 1401/11/12
120 حتوکا حمل ونقل توکا حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 7,630.00 1383/03/27 1401/11/12
121 حخزر کشتیرانی دریای خزر حمل و نقل آبی 24,800.00 1392/11/15 1401/11/12
122 حرهشا رهشاد سپاهان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 109,500.00 1390/10/13 1401/11/12
123 حریل ریل پردازسیر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 2,957.00 1394/12/22 1401/11/12
124 حسیر ریل سیر کوثر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 23,350.00 1395/08/15 1401/11/12
125 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 10,370.00 1392/04/30 1401/11/12
126 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 3,728.00 1400/05/16 1401/11/12
127 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 13,160.00 1390/04/20 1401/11/12
128 حفاری حفاری شمال استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 3,936.00 1388/04/28 1401/11/12
129 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 45,850.00 1395/02/20 1401/11/12
130 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 32,340.00 1382/12/17 1401/11/12
131 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 25,470.00 1387/02/29 1401/11/12
132 حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 11,670.00 1400/02/06 1401/11/12
133 خاذین سایپاآذین خودرو و ساخت قطعات 2,379.00 1380/08/06 1401/11/12
134 خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 3,973.00 1380/01/20 1401/11/12
135 خاور ایران خودرو دیزل خودرو و ساخت قطعات 3,414.00 1397/05/13 1401/11/12
136 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی 19,360.00 1398/04/04 1401/11/12
137 خبنیان بنیان دیزل خودرو و ساخت قطعات 10,830.00 1399/12/16 1401/11/12
138 خبهمن گروه بهمن خودرو و ساخت قطعات 1,976.00 1380/01/18 1401/11/12
139 ختراک ریخته گری تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 12,820.00 1380/02/03 1401/11/12
140 ختور رادیاتور ایران خودرو و ساخت قطعات 5,260.00 1380/02/03 1401/11/12
141 ختوقا قطعات اتومبیل ایران خودرو و ساخت قطعات 4,046.00 1382/09/04 1401/11/12
142 خدیزل بهمن دیزل خودرو و ساخت قطعات 6,360.00 1394/01/24 1401/11/12
143 خراسان پتروشیمی خراسان محصولات شیمیایی 114,500.00 1397/11/14 1401/11/12
144 خریخت صنایع ریخته گری ایران خودرو و ساخت قطعات 3,713.00 1380/01/26 1401/11/12
145 خرینگ رینگ سازی مشهد خودرو و ساخت قطعات 27,470.00 1382/12/16 1401/11/12
146 خزامیا زامیاد خودرو و ساخت قطعات 3,790.00 1380/01/19 1401/11/12
147 خزر فنرسازی زر خودرو و ساخت قطعات 4,640.00 1380/03/12 1401/11/12
148 خساپا سایپا خودرو و ساخت قطعات 2,214.00 1380/02/16 1401/11/12
149 خشرق الکتریک خودرو شرق خودرو و ساخت قطعات 14,480.00 1382/12/04 1401/11/12
150 خصدرا صنعتی دریایی ایران پیمانکاری صنعتی 2,032.00 1391/08/21 1401/11/12
151 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین خودرو و ساخت قطعات 5,300.00 1396/07/29 1401/11/12
152 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور خودرو و ساخت قطعات 23,300.00 1397/03/29 1401/11/12
153 خفنر فنرسازی خاور خودرو و ساخت قطعات 10,680.00 1380/02/05 1401/11/12
154 خفولا خدمات فنی فولاد یزد خدمات فنی و مهندسی 52,400.00 1393/12/24 1401/11/12
155 خلنت لنت ترمزایران خودرو و ساخت قطعات 30,300.00 1380/01/06 1401/11/12
156 خلیبل مالیبل سایپا خودرو و ساخت قطعات 26,450.00 1393/08/03 1401/11/12
157 خمحرکه نیرو محرکه خودرو و ساخت قطعات 4,860.00 1380/01/28 1401/11/12
158 خمحور تولیدمحورخودرو خودرو و ساخت قطعات 3,763.00 1384/02/17 1401/11/12
159 خمهر مهرکام پارس خودرو و ساخت قطعات 2,309.00 1382/12/20 1401/11/12
160 خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 5,960.00 1382/08/18 1401/11/12
161 خنصیر مهندسی نصیرماشین خودرو و ساخت قطعات 13,990.00 1383/12/15 1401/11/12
162 خودرو ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 2,927.00 1380/01/05 1401/11/12
163 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 7,940.00 1393/11/13 1401/11/12
164 خوساز محورسازان ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 20,450.00 1380/01/18 1401/11/12
165 خپویش سازه پویش خودرو و ساخت قطعات 19,100.00 1383/11/13 1401/11/12
166 خچرخش چرخشگر خودرو و ساخت قطعات 18,700.00 1380/02/18 1401/11/12
167 خکار ایرکا پارت صنعت خودرو و ساخت قطعات 2,835.00 1380/01/07 1401/11/12
168 خکاوه سایپا دیزل خودرو و ساخت قطعات 19,520.00 1397/04/04 1401/11/12
169 خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو خودرو و ساخت قطعات 3,978.00 1397/04/16 1401/11/12
170 خکمک کمک فنرایندامین خودرو و ساخت قطعات 19,890.00 1381/11/19 1401/11/12
171 خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 3,898.00 1385/10/02 1401/11/12
172 دابور داروسازی ابوریحان مواد و محصولات دارویی 17,370.00 1380/01/05 1401/11/12
173 داراب پتروشیمی داراب محصولات شیمیایی 959.00 1390/10/13 1401/11/12
174 دارو کارخانجات داروپخش مواد و محصولات دارویی 21,280.00 1381/08/12 1401/11/12
175 داسوه داروسازی اسوه مواد و محصولات دارویی 55,180.00 1380/01/05 1401/11/12
176 دالبر البرزدارو مواد و محصولات دارویی 7,690.00 1380/01/08 1401/11/12
177 دامین داروسازی امین مواد و محصولات دارویی 3,617.00 1380/01/14 1401/11/12
178 دانا بیمه دانا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,852.00 1389/05/20 1401/11/12
179 داوه داروسازی آوه سینا مواد و محصولات دارویی 8,520.00 1397/05/14 1401/11/12
180 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک مواد و محصولات دارویی 9,580.00 1393/08/07 1401/11/12
181 دتماد تولیدمواداولیه داروپخش مواد و محصولات دارویی 34,140.00 1381/11/07 1401/11/12
182 دتهران داروسازی تهران دارو مواد و محصولات دارویی 17,980.00 1392/06/10 1401/11/12
183 دتوزیع توزیع دارو پخش مواد و محصولات دارویی 34,950.00 1398/05/14 1401/11/12
184 دتولید داروسازی تولید دارو مواد و محصولات دارویی 8,900.00 1392/02/29 1401/11/12
185 دجابر داروسازی جابرابن حیان مواد و محصولات دارویی 13,220.00 1380/01/05 1401/11/12
186 دحاوی الحاوی مواد و محصولات دارویی 12,220.00 1391/04/24 1401/11/12
187 ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس مواد و محصولات دارویی 11,840.00 1380/01/07 1401/11/12
188 ددانا داروسازی دانا مواد و محصولات دارویی 34,400.00 1399/12/25 1401/11/12
189 درازک دارویی رازک مواد و محصولات دارویی 14,890.00 1380/01/05 1401/11/12
190 درهآور دارویی ره آورد تامین مواد و محصولات دارویی 69,450.00 1398/03/19 1401/11/12
191 دروز داروسازی روزدارو مواد و محصولات دارویی 20,970.00 1382/12/06 1401/11/12
192 دزهراوی داروسازی زهراوی مواد و محصولات دارویی 4,820.00 1380/12/14 1401/11/12
193 دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی مواد و محصولات دارویی 6,190.00 1394/11/26 1401/11/12
194 دسبحا گروه دارویی سبحان مواد و محصولات دارویی 10,370.00 1381/11/15 1401/11/12
195 دسبحان سبحان دارو مواد و محصولات دارویی 7,490.00 1394/12/16 1401/11/12
196 دسینا داروسازی سینا مواد و محصولات دارویی 11,980.00 1380/01/05 1401/11/12
197 دشیری شیرین دارو مواد و محصولات دارویی 108,800.00 1390/12/07 1401/11/12
198 دشیمی شیمی داروئی داروپخش مواد و محصولات دارویی 20,820.00 1382/05/12 1401/11/12
199 دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی مواد و محصولات دارویی 13,460.00 1380/01/05 1401/11/12
200 دفارا داروسازی فارابی مواد و محصولات دارویی 21,060.00 1380/04/09 1401/11/12
201 دفرا فرآورده های تزریقی ایران مواد و محصولات دارویی 25,340.00 1380/01/07 1401/11/12
202 دقاضی داروسازی شهید قاضی مواد و محصولات دارویی 19,990.00 1395/05/11 1401/11/12
203 دلر داروسازی اکسیر مواد و محصولات دارویی 23,660.00 1380/01/05 1401/11/12
204 دلقما دارویی لقمان مواد و محصولات دارویی 3,010.00 1380/01/14 1401/11/12
205 دماوند تولید نیروی برق دماوند عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 18,100.00 1394/06/22 1401/11/12
206 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت محصولات شیمیایی 11,210.00 1390/08/03 1401/11/12
207 دپارس پارس دارو مواد و محصولات دارویی 38,730.00 1380/01/05 1401/11/12
208 دکوثر داروسازی کوثر مواد و محصولات دارویی 6,950.00 1380/01/06 1401/11/12
209 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران مواد و محصولات دارویی 59,850.00 1398/02/08 1401/11/12
210 دکیمی کیمیدارو مواد و محصولات دارویی 32,250.00 1380/01/06 1401/11/12
211 دی بانک دی بانکها و موسسات اعتباری 865.00 1390/02/18 1401/11/12
212 دیران ایران دارو مواد و محصولات دارویی 12,670.00 1381/05/08 1401/11/12
213 رافزا رایان هم افزا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 60,750.00 1398/12/12 1401/11/12
214 رانفور خدمات انفورماتیک رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 4,096.00 1382/01/30 1401/11/12
215 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 2,827.00 1390/06/02 1401/11/12
216 رفاه فروشگاه های زنجیره ای رفاه خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره 344,050.00 1393/06/09 1401/11/12
217 رمپنا گروه مپنا خدمات فنی و مهندسی 10,230.00 1386/06/04 1401/11/12
218 رنیک جنرال مکانیک خدمات فنی و مهندسی 14,260.00 1398/03/19 1401/11/12
219 رکیش کارت اعتباری ایران کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 2,696.00 1390/11/17 1401/11/12
220 ریشمک تولید و صادرات ریشمک مواد و محصولات دارویی 21,000.00 1396/03/09 1401/11/12
221 زاگرس پتروشیمی زاگرس محصولات شیمیایی 129,350.00 1390/04/15 1401/11/12
222 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود زراعت و خدمات وابسته 4,032.00 1396/07/30 1401/11/12
223 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت و خدمات وابسته 26,400.00 1397/06/13 1401/11/12
224 زشریف کشت وصنعت شریف آباد زراعت و خدمات وابسته 4,280.00 1397/11/02 1401/11/12
225 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد زراعت و خدمات وابسته 6,280.00 1395/10/19 1401/11/12
226 زفکا کشت و دامداری فکا زراعت و خدمات وابسته 11,880.00 1397/10/26 1401/11/12
227 زقیام کشت و دام قیام اصفهان زراعت و خدمات وابسته 2,561.00 1396/08/23 1401/11/12
228 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان زراعت و خدمات وابسته 6,840.00 1397/09/25 1401/11/12
229 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر زراعت و خدمات وابسته 11,030.00 1399/05/04 1401/11/12
230 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال زراعت و خدمات وابسته 28,560.00 1381/11/05 1401/11/12
231 زنگان صنعت روی زنگان فلزات اساسی 60,550.00 1391/05/03 1401/11/12
232 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس زراعت و خدمات وابسته 69,440.00 1397/02/15 1401/11/12
233 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت و خدمات وابسته 24,000.00 1397/03/09 1401/11/12
234 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر زراعت و خدمات وابسته 14,050.00 1398/12/12 1401/11/12
235 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زراعت و خدمات وابسته 16,450.00 1395/04/08 1401/11/12
236 سآبیک سیمان آبیک سیمان ، آهک و گچ 13,480.00 1391/06/27 1401/11/12
237 ساذری آذریت سایر محصولات کانی غیرفلزی 7,430.00 1392/03/06 1401/11/12
238 ساراب سیمان داراب سیمان ، آهک و گچ 23,070.00 1383/11/06 1401/11/12
239 ساربیل سیمان آرتا اردبیل سیمان ، آهک و گچ 44,080.00 1382/12/06 1401/11/12
240 ساروم سیمان ارومیه سیمان ، آهک و گچ 29,020.00 1380/01/05 1401/11/12
241 سامان بانک سامان بانکها و موسسات اعتباری 2,569.00 1391/03/22 1401/11/12
242 ساوه سیمان ساوه سیمان ، آهک و گچ 80,950.00 1398/11/30 1401/11/12
243 سایرا ایرانیت سایر محصولات کانی غیرفلزی 30,600.00 1392/03/06 1401/11/12
244 ساینا صنایع بهداشتی ساینا محصولات شیمیایی 28,750.00 1394/06/02 1401/11/12
245 سباقر سیمان باقران سیمان ، آهک و گچ 13,580.00 1392/06/06 1401/11/12
246 سبجنو سیمان بجنورد سیمان ، آهک و گچ 38,690.00 1382/10/29 1401/11/12
247 سبزوا سیمان لار سبزوار سیمان ، آهک و گچ 5,250.00 1389/06/03 1401/11/12
248 سبهان سیمان بهبهان سیمان ، آهک و گچ 53,590.00 1382/04/24 1401/11/12
249 ستران سیمان تهران سیمان ، آهک و گچ 35,260.00 1380/01/05 1401/11/12
250 سجام مجتمع سیمان غرب آسیا سیمان ، آهک و گچ 2,165.00 1390/05/05 1401/11/12
251 سخاش سیمان خاش سیمان ، آهک و گچ 66,350.00 1382/05/04 1401/11/12
252 سخزر سیمان خزر سیمان ، آهک و گچ 27,440.00 1380/01/25 1401/11/12
253 سخواف سیمان مجد خواف سیمان ، آهک و گچ 1,190.00 1390/10/28 1401/11/12
254 سخوز سیمان خوزستان سیمان ، آهک و گچ 32,090.00 1393/01/27 1401/11/12
255 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاریها 24,450.00 1391/04/12 1401/11/12
256 سدشت صنایع سیمان دشتستان سیمان ، آهک و گچ 29,490.00 1386/04/24 1401/11/12
257 سدور سیمان دورود سیمان ، آهک و گچ 7,590.00 1381/12/06 1401/11/12
258 سرود سیمان شاهرود سیمان ، آهک و گچ 27,260.00 1382/03/17 1401/11/12
259 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه سرمایه گذاریها 4,950.00 1396/01/19 1401/11/12
260 سشرق سیمان شرق سیمان ، آهک و گچ 9,350.00 1380/01/06 1401/11/12
261 سشمال سیمان شمال سیمان ، آهک و گچ 11,950.00 1380/01/08 1401/11/12
262 سصفها سیمان اصفهان سیمان ، آهک و گچ 96,530.00 1382/09/11 1401/11/12
263 سصوفی سیمان صوفیان سیمان ، آهک و گچ 22,020.00 1380/02/18 1401/11/12
264 سغرب سیمان غرب سیمان ، آهک و گچ 24,790.00 1380/01/21 1401/11/12
265 سفار سیمان فارس سیمان ، آهک و گچ 83,930.00 1383/06/30 1401/11/12
266 سفارس سیمان فارس و خوزستان سیمان ، آهک و گچ 21,070.00 1380/01/05 1401/11/12
267 سفارود کارخانه فارسیت درود سایر محصولات کانی غیرفلزی 13,180.00 1393/06/03 1401/11/12
268 سفاسی شرکت فارسیت اهواز سایر محصولات کانی غیرفلزی 3,448.00 1391/06/05 1401/11/12
269 سفانو سیمان فارس نو سیمان ، آهک و گچ 62,140.00 1388/07/01 1401/11/12
270 سقاین سیمان قائن سیمان ، آهک و گچ 45,830.00 1380/01/25 1401/11/12
271 سلار شرکت سیمان لارستان سیمان ، آهک و گچ 26,350.00 1391/07/05 1401/11/12
272 سمازن سیمان مازندران سیمان ، آهک و گچ 14,660.00 1380/02/01 1401/11/12
273 سمایه بانک سرمایه بانکها و موسسات اعتباری 5,300.00 1397/07/16 1401/11/12
274 سمتاز سیمان ممتازان کرمان سیمان ، آهک و گچ 33,300.00 1392/06/06 1401/11/12
275 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی هتل و رستوران 5,900.00 1390/01/29 1401/11/12
276 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین سرمایه گذاریها 6,440.00 1390/08/18 1401/11/12
277 سنیر سیمان سفید نی ریز سیمان ، آهک و گچ 31,500.00 1386/09/06 1401/11/12
278 سهرمز سیمان هرمزگان سیمان ، آهک و گچ 25,090.00 1383/05/17 1401/11/12
279 سهگمت سیمان هگمتان سیمان ، آهک و گچ 40,590.00 1382/04/10 1401/11/12
280 سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 16,590.00 1396/10/03 1401/11/12
281 سپاها سیمان سپاهان سیمان ، آهک و گچ 11,230.00 1380/01/11 1401/11/12
282 سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 212.00 1398/09/02 1401/11/12
283 سپرمی پرمیت سایر محصولات کانی غیرفلزی 33,450.00 1392/03/01 1401/11/12
284 سپید سپید ماکیان زراعت و خدمات وابسته 18,690.00 1399/07/05 1401/11/12
285 سپیدار سپیدار سیستم آسیا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 25,050.00 1399/08/12 1401/11/12
286 سکارون سیمان کارون سیمان ، آهک و گچ 54,400.00 1396/10/09 1401/11/12
287 سکرد سیمان کردستان سیمان ، آهک و گچ 6,270.00 1387/05/06 1401/11/12
288 سکرما سیمان کرمان سیمان ، آهک و گچ 17,440.00 1380/01/07 1401/11/12
289 سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین سیمان ، آهک و گچ 10,260.00 1399/04/08 1401/11/12
290 سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سیمان ، آهک و گچ 9,330.00 1393/08/06 1401/11/12
291 سیستم همکاران سیستم رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 7,740.00 1395/08/23 1401/11/12
292 سیلام سیمان ایلام سیمان ، آهک و گچ 12,330.00 1382/09/26 1401/11/12
293 سیمرغ سیمرغ زراعت و خدمات وابسته 22,440.00 1397/10/15 1401/11/12
294 شاراک پتروشیمی شازند محصولات شیمیایی 29,150.00 1380/01/07 1401/11/12
295 شاروم پتروشیمی ارومیه محصولات شیمیایی 17,610.00 1399/04/31 1401/11/12
296 شاملا معدنی املاح ایران محصولات شیمیایی 11,920.00 1380/02/11 1401/11/12
297 شاوان پالایش نفت لاوان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 19,650.00 1391/07/16 1401/11/12
298 شبریز پالایش نفت تبریز صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 14,660.00 1389/02/13 1401/11/12
299 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر محصولات شیمیایی 24,500.00 1392/11/30 1401/11/12
300 شبندر پالایش نفت بندرعباس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 8,780.00 1391/01/28 1401/11/12
301 شبهرن نفت بهران فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 18,210.00 1380/01/27 1401/11/12
302 شتران پالایش نفت تهران صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 3,977.00 1395/08/06 1401/11/12
303 شتهران داروسازی تهران شیمی مواد و محصولات دارویی 19,550.00 1395/03/29 1401/11/12
304 شتولی تولی پرس محصولات شیمیایی 16,710.00 1393/06/10 1401/11/12
305 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان محصولات شیمیایی 14,860.00 1394/06/08 1401/11/12
306 شخارک پتروشیمی خارک محصولات شیمیایی 38,630.00 1380/01/18 1401/11/12
307 شدوص دوده صنعتی پارس محصولات شیمیایی 11,340.00 1380/01/08 1401/11/12
308 شراز پالایش نفت شیراز محصولات شیمیایی 13,820.00 1390/12/08 1401/11/12
309 شرانل نفت ایرانول ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده 61,500.00 1391/11/07 1401/11/12
310 شرنگی شیمیایی رنگین محصولات شیمیایی 39,250.00 1393/06/10 1401/11/12
311 شزنگ تجهیزنیروی زنگان فلزات اساسی 76,550.00 1391/10/04 1401/11/12
312 شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 37,400.00 1397/02/18 1401/11/12
313 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکتهای چند رشته ای صنعتی 945.00 1399/01/25 1401/11/12
314 شستان پتروشیمی گلستان محصولات شیمیایی 5,730.00 1391/04/17 1401/11/12
315 شسم تولید سموم علف کش محصولات شیمیایی 318,050.00 1392/03/05 1401/11/12
316 شسپا نفت سپاهان رایانه و فعالیتهای وابسته به آن 3,751.00 1392/11/02 1401/11/12
317 شسینا صنایع شیمیایی سینا محصولات شیمیایی 2,032.00 1380/01/25 1401/11/12
318 شصدف صنعتی دوده فام محصولات شیمیایی 31,150.00 1398/06/23 1401/11/12
319 شصفها پتروشیمی اصفهان محصولات شیمیایی 170,200.00 1393/12/16 1401/11/12
320 شغدیر پتروشیمی غدیر محصولات شیمیایی 68,940.00 1400/01/17 1401/11/12
321 شفا سرمایه گذاری شفادارو مواد و محصولات دارویی 16,910.00 1396/07/11 1401/11/12
322 شفارا پتروشیمی فارابی محصولات شیمیایی 5,990.00 1397/09/21 1401/11/12
323 شفارس صنایع شیمیایی فارس محصولات شیمیایی 1,239.00 1380/02/04 1401/11/12
324 شفن پتروشیمی فناوران محصولات شیمیایی 5,280.00 1386/11/14 1401/11/12
325 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان محصولات شیمیایی 8,150.00 1390/03/17 1401/11/12
326 شلعاب لعابیران محصولات شیمیایی 7,100.00 1380/01/08 1401/11/12
327 شلیا شرکت مواد ویژه لیا سایر محصولات کانی غیرفلزی 49,200.00 1397/11/30 1401/11/12
328 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی محصولات شیمیایی 66,450.00 1396/10/16 1401/11/12
329 شنفت نفت پارس محصولات شیمیایی 7,590.00 1380/01/28 1401/11/12
330 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر محصولات شیمیایی 16,970.00 1396/10/05 1401/11/12
331 شپارس بین المللی محصولات پارس محصولات شیمیایی 5,690.00 1382/06/11 1401/11/12
332 شپاس نفت پاسارگاد ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده 17,860.00 1391/10/30 1401/11/12
333 شپاکسا پاکسان محصولات شیمیایی 2,039.00 1380/01/06 1401/11/12
334 شپترو پتروشیمی آبادان محصولات شیمیایی 1,691.00 1398/05/22 1401/11/12
335 شپدیس پتروشیمی پردیس محصولات شیمیایی 153,760.00 1390/09/05 1401/11/12
336 شپلی پلی اکریل ایران محصولات شیمیایی 10,570.00 1396/10/16 1401/11/12
337 شپنا پالایش نفت اصفهان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 7,090.00 1387/04/09 1401/11/12
338 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز محصولات شیمیایی 7,080.00 1400/03/11 1401/11/12
339 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر محصولات شیمیایی 78,650.00 1390/03/08 1401/11/12
340 شکربن کربن ایران محصولات شیمیایی 3,122.00 1380/01/05 1401/11/12
341 شکف کف محصولات شیمیایی 40,350.00 1393/11/19 1401/11/12
342 شکلر نیروکلر محصولات شیمیایی 25,480.00 1382/08/24 1401/11/12
343 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون محصولات شیمیایی 395,150.00 1395/09/23 1401/11/12
344 شگل گلتاش محصولات شیمیایی 5,580.00 1380/04/16 1401/11/12
345 شگویا پتروشیمی تندگویان محصولات شیمیایی 11,150.00 1398/12/12 1401/11/12
346 شیراز پتروشیمی شیراز محصولات شیمیایی 80,330.00 1384/08/11 1401/11/12
347 شیران س. صنایع شیمیایی ایران محصولات شیمیایی 10,010.00 1380/01/08 1401/11/12
348 صبا سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه گذاریها 3,634.00 1399/01/10 1401/11/12
349 غاذر کشت وصنعت پیاذر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 43,220.00 1383/09/15 1401/11/12
350 غالبر لبنیات کالبر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 30,390.00 1383/07/28 1401/11/12
351 غبشهر صنعتی بهشهر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,614.00 1380/01/05 1401/11/12
352 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14,560.00 1397/12/28 1401/11/12
353 غبهنوش بهنوش ایران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 52,010.00 1380/01/08 1401/11/12
354 غدام خوراک دام پارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 47,790.00 1380/03/05 1401/11/12
355 غدشت دشت مرغاب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 37,260.00 1380/01/08 1401/11/12
356 غدیس پاکدیس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 21,840.00 1394/11/25 1401/11/12
357 غزر صنعتی زر ماکارون محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,456.00 1399/02/31 1401/11/12
358 غسالم سالمین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,858.00 1380/11/27 1401/11/12
359 غشاذر پگاه آذربایجان غربی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,490.00 1383/04/27 1401/11/12
360 غشان شیرپاستوریزه پگاه خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,110.00 1384/03/23 1401/11/12
361 غشصفا شیرپاستوریزه پگاه اصفهان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 19,880.00 1382/03/25 1401/11/12
362 غشهد شهد ایران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,910.00 1380/01/05 1401/11/12
363 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,872.00 1395/10/15 1401/11/12
364 غشوکو شوکو پارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,340.00 1390/12/27 1401/11/12
365 غصینو صنعتی مینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 11,120.00 1399/07/14 1401/11/12
366 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,280.00 1393/07/29 1401/11/12
367 غمارگ مارگارین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,911.00 1380/01/05 1401/11/12
368 غمهرا تولیدی مهرام محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,290.00 1380/01/14 1401/11/12
369 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,420.00 1392/09/26 1401/11/12
370 غناب روغن نباتی ناب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 665,300.00 1391/07/12 1401/11/12
371 غنوش نوش مازندران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,740.00 1380/01/08 1401/11/12
372 غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 7,000.00 1396/06/26 1401/11/12
373 غویتا ویتانا محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,760.00 1398/04/15 1401/11/12
374 غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 36,250.00 1394/05/14 1401/11/12
375 غپاک لبنیات پاک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 11,130.00 1380/01/06 1401/11/12
376 غپینو پارس مینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,064.00 1380/01/05 1401/11/12
377 غچین کشت و صنعت چین چین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,840.00 1380/03/09 1401/11/12
378 غکورش صنعت غذایی کورش محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 9,210.00 1399/05/14 1401/11/12
379 غگرجی بیسکویت گرجی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1,650.00 1380/01/11 1401/11/12
380 غگز گز سکه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,399.00 1395/09/28 1401/11/12
381 غگل گلوکوزان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,410.00 1380/01/06 1401/11/12
382 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13,280.00 1395/04/14 1401/11/12
383 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 57,950.00 1395/06/10 1401/11/12
384 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 24,400.00 1398/12/04 1401/11/12
385 غیوان کیوان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15,790.00 1391/07/12 1401/11/12
386 فاذر صنایع آذرآب ساخت محصولات فلزی 1,623.00 1380/02/05 1401/11/12
387 فاراک ماشین سازی اراک ساخت محصولات فلزی 1,630.00 1380/02/23 1401/11/12
388 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس محصولات شیمیایی 9,290.00 1391/12/20 1401/11/12
389 فاسمین کالسیمین فلزات اساسی 24,030.00 1380/02/11 1401/11/12
390 فافزا فولاد افزا سپاهان فلزات اساسی 38,800.00 1393/10/16 1401/11/12
391 فافق صنایع مس افق کرمان فلزات اساسی 4,449.00 1400/05/04 1401/11/12
392 فالوم آلومتک فلزات اساسی 10,100.00 1392/03/01 1401/11/12
393 فاما صنعتی آما ساخت محصولات فلزی 8,240.00 1380/01/05 1401/11/12
394 فاهواز نورد و لوله اهواز فلزات اساسی 4,186.00 1394/10/16 1401/11/12
395 فایرا آلومینیوم ایران فلزات اساسی 6,120.00 1381/09/30 1401/11/12
396 فباهنر مس شهیدباهنر فلزات اساسی 31,360.00 1380/01/26 1401/11/12
397 فبستم صنایع بسته بندی مشهد ساخت محصولات فلزی 13,180.00 1393/04/16 1401/11/12
398 فبیرا بسته بندی ایران ساخت محصولات فلزی 1,959.00 1391/07/02 1401/11/12
399 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان فلزات اساسی 7,050.00 1399/10/02 1401/11/12
400 فجام جام دارو ساخت محصولات فلزی 5,270.00 1380/01/08 1401/11/12
401 فجر فولاد امیرکبیرکاشان فلزات اساسی 16,190.00 1383/05/26 1401/11/12
402 فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان فلزات اساسی 2,966.00 1400/02/13 1401/11/12
403 فجوش جوش و اکسیژن ایران ساخت محصولات فلزی 2,360.00 1392/06/10 1401/11/12
404 فخاس فولاد خراسان فلزات اساسی 10,770.00 1386/08/08 1401/11/12
405 فخوز فولاد خوزستان فلزات اساسی 2,798.00 1386/05/16 1401/11/12
406 فرآور فرآوری موادمعدنی ایران فلزات اساسی 23,880.00 1381/03/25 1401/11/12
407 فرابورس فرابورس ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 9,280.00 1398/05/15 1401/11/12
408 فروس فروسیلیس ایران فلزات اساسی 6,160.00 1380/01/26 1401/11/12
409 فروسیل فروسیلیسیم خمین فلزات اساسی 17,710.00 1399/12/23 1401/11/12
410 فروی ذوب روی اصفهان فلزات اساسی 15,580.00 1398/08/13 1401/11/12
411 فزر پویا زرکان آق دره استخراج کانه های فلزی 31,300.00 1399/11/08 1401/11/12
412 فزرین زرین معدن آسیا فلزات اساسی 6,000.00 1391/06/15 1401/11/12
413 فسا پتروشیمی فسا محصولات شیمیایی 919.00 1390/10/13 1401/11/12
414 فسازان غلتک سازان سپاهان فلزات اساسی 3,678.00 1397/12/25 1401/11/12
415 فسبزوار پارس فولاد سبزوار فلزات اساسی 23,100.00 1400/03/19 1401/11/12
416 فسدید لوله وتجهیزات سدید - ورشکسته فلزات اساسی 66,100.00 1391/07/11 1401/11/12
417 فسرب ملی سرب وروی ایران فلزات اساسی 1,750.00 1380/01/05 1401/11/12
418 فسلیر سولیران ساخت محصولات فلزی 26,571.00 1392/03/06 1401/11/12
419 فسپا گروه صنعتی سپاهان فلزات اساسی 4,720.00 1380/08/28 1401/11/12
420 فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان فلزات اساسی 5,790.00 1400/05/18 1401/11/12
421 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان سرمایه گذاریها 27,700.00 1390/12/03 1401/11/12
422 فلامی لامیران ساخت محصولات فلزی 23,370.00 1380/01/05 1401/11/12
423 فلوله لوله وماشین سازی ایران فلزات اساسی 2,160.00 1380/01/06 1401/11/12
424 فماک ماداکتو استیل کرد فلزات اساسی 17,670.00 1396/11/14 1401/11/12
425 فمراد آلومراد فلزات اساسی 23,840.00 1384/02/25 1401/11/12
426 فملی ملی صنایع مس ایران فلزات اساسی 7,520.00 1385/11/15 1401/11/12
427 فن آوا گروه فن آوا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 6,400.00 1390/03/17 1401/11/12
428 فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب ساخت محصولات فلزی 17,480.00 1394/10/27 1401/11/12
429 فنفت صنایع تجهیزات نفت فلزات اساسی 38,600.00 1397/10/02 1401/11/12
430 فنوال نورد آلومینیوم فلزات اساسی 7,840.00 1380/02/03 1401/11/12
431 فنورد نوردوقطعات فولادی فلزات اساسی 14,880.00 1380/01/08 1401/11/12
432 فولاد فولاد مبارکه اصفهان فلزات اساسی 5,990.00 1385/12/20 1401/11/12
433 فولاژ فولاد آلیاژی ایران فلزات اساسی 10,670.00 1389/10/07 1401/11/12
434 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد فلزات اساسی 5,260.00 1389/10/19 1401/11/12
435 فوکا فولاد کاویان فلزات اساسی 11,690.00 1393/12/12 1401/11/12
436 فپنتا سپنتا فلزات اساسی 32,770.00 1380/01/05 1401/11/12
437 فکمند گسترش قطعه سازی کمند ساخت محصولات فلزی 45,650.00 1400/02/04 1401/11/12
438 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان فلزات اساسی 6,710.00 1399/10/03 1401/11/12
439 قاروم قند ارومیه قند و شکر 132,150.00 1394/04/07 1401/11/12
440 قاسم قاسم ایران خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی 7,080.00 1393/06/24 1401/11/12
441 قثابت قند ثابت خراسان قند و شکر 2,317.00 1380/01/18 1401/11/12
442 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت جام قند و شکر 7,170.00 1391/07/12 1401/11/12
443 قرن پدیده شیمی قرن محصولات شیمیایی 10,250.00 1398/11/29 1401/11/12
444 قزوین کارخانجات قند قزوین قند و شکر 6,200.00 1380/01/18 1401/11/12
445 قشرین قند شیرین خراسان قند و شکر 9,310.00 1397/12/12 1401/11/12
446 قشهد شهد قند و شکر 15,240.00 1380/02/25 1401/11/12
447 قشکر شکرشاهرود قند و شکر 2,219.00 1380/01/20 1401/11/12
448 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد قند و شکر 7,960.00 1390/10/17 1401/11/12
449 قصفها قنداصفهان قند و شکر 87,690.00 1380/01/05 1401/11/12
450 قلرست قند لرستان قند و شکر 5,060.00 1380/08/15 1401/11/12
451 قمرو قند مرودشت قند و شکر 10,890.00 1380/01/18 1401/11/12
452 قنقش قند نقش جهان قند و شکر 240,750.00 1397/07/15 1401/11/12
453 قنیشا قند نیشابور قند و شکر 2,560.00 1380/01/06 1401/11/12
454 قهکمت قندهکمتان قند و شکر 7,780.00 1380/02/05 1401/11/12
455 قپیرا فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر قند و شکر 8,400.00 1380/01/18 1401/11/12
456 قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال قند و شکر 10,540.00 1391/07/09 1401/11/12
457 قیستو شرکت قند بیستون قند و شکر 25,000.00 1391/09/06 1401/11/12
458 لابسا آبسال ماشین آلات و تجهیزات 4,830.00 1380/01/05 1401/11/12
459 لازما کارخانه های صنعتی آزمایش ماشین آلات و تجهیزات 20,250.00 1391/07/11 1401/11/12
460 لبوتان گروه صنعتی بوتان ماشین آلات و تجهیزات 10,830.00 1380/01/29 1401/11/12
461 لخانه لوازم خانگی پارس ماشین آلات و تجهیزات 20,850.00 1391/10/06 1401/11/12
462 لخزر پارس خزر ماشین آلات و تجهیزات 13,670.00 1380/04/17 1401/11/12
463 لسرما سرما آفرین ماشین آلات و تجهیزات 24,320.00 1380/01/05 1401/11/12
464 لطیف محصولات کاغذی لطیف محصولات کاغذی 63,900.00 1400/01/07 1401/11/12
465 لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4,915.00 1397/10/12 1401/11/12
466 لپارس پارس الکتریک محصولات شیمیایی 71,570.00 1380/01/06 1401/11/12
467 لپیام گسترش صنایع پیام ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 27,600.00 1391/07/12 1401/11/12
468 لکما کارخانجات مخابراتی ایران ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1,132.00 1391/07/02 1401/11/12
469 ما بیمه ما بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,013.00 1393/12/26 1401/11/12
470 مادیرا صنایع مادیران تولید رایانه و تجهیزات جانبی 3,446.00 1397/02/15 1401/11/12
471 مارون پتروشیمی مارون محصولات شیمیایی 182,100.00 1390/08/02 1401/11/12
472 مبین مبین انرژی خلیج فارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 30,990.00 1393/11/29 1401/11/12
473 مدار س. مدیریت سرمایه مدار سرمایه گذاریها 500.00 1399/07/30 1401/11/12
474 مداران داده پردازی ایران رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 6,430.00 1380/01/14 1401/11/12
475 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری سرمایه گذاریها 3,244.00 1399/12/16 1401/11/12
476 مرقام ایران ارقام رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 11,930.00 1384/05/26 1401/11/12
477 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سرمایه گذاریها 9,930.00 1390/04/13 1401/11/12
478 مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 7,600.00 1392/07/16 1401/11/12
479 ملت بیمه ملت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,398.00 1391/03/07 1401/11/12
480 ممسنی پتروشیمی ممسنی محصولات شیمیایی 12,310.00 1390/05/11 1401/11/12
481 میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه فلزات اساسی 10,420.00 1400/04/16 1401/11/12
482 میهن بیمه میهن بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5,890.00 1390/08/01 1401/11/12
483 نبروج نساجی بروجرد منسوجات 8,450.00 1399/07/21 1401/11/12
484 نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,650.00 1395/08/10 1401/11/12
485 نتوس پشم بافی توس منسوجات 8,780.00 1393/06/10 1401/11/12
486 نطرین عطرین نخ قم آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی 6,130.00 1396/03/17 1401/11/12
487 نمرینو ایران مرینوس منسوجات 130,380.00 1380/01/20 1401/11/12
488 نوری پتروشیمی نوری محصولات شیمیایی 99,840.00 1397/08/19 1401/11/12
489 نوین بیمه نوین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,746.00 1397/05/15 1401/11/12
490 نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 17,760.00 1397/11/07 1401/11/12
491 نیرو نیرو سرمایه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 31,050.00 1390/08/07 1401/11/12
492 های وب داده گسترعصرنوین-های وب اطلاعات و ارتباطات 2,388.00 1396/06/05 1401/11/12
493 هجرت پخش هجرت مواد و محصولات دارویی 29,700.00 1398/04/18 1401/11/12
494 هرمز فولاد هرمزگان جنوب فلزات اساسی 13,670.00 1392/10/17 1401/11/12
495 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران مخابرات 7,270.00 1392/05/29 1401/11/12
496 وآتوس س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال سرمایه گذاریها 143,600.00 1393/01/17 1401/11/12
497 وآداک صنعت و تجارت آداک سرمایه گذاریها 11,259.00 1396/10/23 1401/11/12
498 وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان انبوه سازی، املاک و مستغلات 104,140.00 1383/02/07 1401/11/12
499 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین سرمایه گذاریها 1,197.00 1391/11/14 1401/11/12
500 وآفر سرمایه گذاری ارزش آفرینان سرمایه گذاریها 27,350.00 1391/05/25 1401/11/12
501 وآفری بیمه کارآفرین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,657.00 1391/10/26 1401/11/12
502 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین سرمایه گذاریها 2,645.00 1398/06/25 1401/11/12
503 واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند سرمایه گذاریها 9,850.00 1383/12/26 1401/11/12
504 واحصا احیاء صنایع خراسان سرمایه گذاریها 59,000.00 1391/06/04 1401/11/12
505 واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان سرمایه گذاریها 13,640.00 1391/06/04 1401/11/12
506 وارس سرمایه گذاری ارس صبا سرمایه گذاریها 15,800.00 1392/12/05 1401/11/12
507 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه گذاریها 2,646.00 1380/01/19 1401/11/12
508 والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ مواد و محصولات دارویی 5,640.00 1380/01/05 1401/11/12
509 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکتهای چند رشته ای صنعتی 12,640.00 1386/10/16 1401/11/12
510 وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر استخراج کانه های فلزی 285,500.00 1397/06/20 1401/11/12
511 وامین س. امین توان آفرین ساز سرمایه گذاریها 11,330.00 1399/11/28 1401/11/12
512 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران سرمایه گذاریها 1,956.00 1394/06/29 1401/11/12
513 وایران لیزینگ ایرانیان سایر واسطه گریهای مالی 3,594.00 1392/10/22 1401/11/12
514 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی سرمایه گذاریها 52,500.00 1395/08/19 1401/11/12
515 وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,550.00 1380/01/05 1401/11/12
516 وبصادر بانک صادرات ایران بانکها و موسسات اعتباری 1,699.00 1388/03/18 1401/11/12
517 وبملت بانک ملت بانکها و موسسات اعتباری 3,286.00 1387/11/27 1401/11/12
518 وبهمن سرمایه گذاری بهمن سرمایه گذاریها 3,096.00 1383/11/12 1401/11/12
519 وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی سرمایه گذاریها 2,387.00 1382/09/17 1401/11/12
520 وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه سرمایه گذاریها 1,748.00 1380/01/21 1401/11/12
521 وتجارت بانک تجارت بانکها و موسسات اعتباری 1,697.00 1388/02/15 1401/11/12
522 وتعاون بیمه تعاون بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,593.00 1400/10/13 1401/11/12
523 وتوس توسعه شهری توس گستر انبوه سازی، املاک و مستغلات 11,320.00 1382/09/10 1401/11/12
524 وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی سرمایه گذاریها 4,911.00 1384/01/29 1401/11/12
525 وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه ماشین آلات و تجهیزات 4,880.00 1380/05/28 1401/11/12
526 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاریها 7,290.00 1380/01/19 1401/11/12
527 وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ فلزات اساسی 7,850.00 1382/01/27 1401/11/12
528 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان انبوه سازی، املاک و مستغلات 31,400.00 1393/04/25 1401/11/12
529 وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین سرمایه گذاریها 2,113.00 1391/08/22 1401/11/12
530 وثوق سرمایه گذاری وثوق امین سرمایه گذاریها 22,600.00 1391/07/05 1401/11/12
531 وجامی سرمایه گذاری جامی سرمایه گذاریها 3,849.00 1394/12/17 1401/11/12
532 وحافظ بیمه حافظ بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,671.00 1393/04/16 1401/11/12
533 وحکمت بیمه حکمت صبا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,881.00 1396/07/29 1401/11/12
534 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی سرمایه گذاریها 4,056.00 1391/07/25 1401/11/12
535 وخاور بانک خاورمیانه بانکها و موسسات اعتباری 3,996.00 1393/12/24 1401/11/12
536 ودی بیمه دی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 4,382.00 1388/06/25 1401/11/12
537 ورازی بیمه رازی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,319.00 1391/02/30 1401/11/12
538 ورفاه بانک رفاه کارگران بانکها و موسسات اعتباری 467.00 1398/10/29 1401/11/12
539 ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ خودرو و ساخت قطعات 6,660.00 1380/01/05 1401/11/12
540 وزمین بانک ایران زمین بانکها و موسسات اعتباری 7,870.00 1396/12/21 1401/11/12
541 وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,769.00 1380/01/05 1401/11/12
542 وساربیل شرکت س استان اردبیل سرمایه گذاریها 1,280.00 1399/05/14 1401/11/12
543 وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی سرمایه گذاریها 429.00 1399/05/14 1401/11/12
544 وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی سرمایه گذاریها 429.00 1399/05/14 1401/11/12
545 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت بانکها و موسسات اعتباری 57,800.00 1391/08/28 1401/11/12
546 وساپا سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاریها 5,090.00 1380/02/05 1401/11/12
547 وسبحان سرمایه گذاری سبحان سرمایه گذاریها 2,054.00 1394/05/28 1401/11/12
548 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر سرمایه گذاریها 1,260.00 1399/05/14 1401/11/12
549 وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی سرمایه گذاریها 2,209.00 1399/05/14 1401/11/12
550 وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی سرمایه گذاریها 1,369.00 1399/05/14 1401/11/12
551 وسخوز شرکت س استان خوزستان سرمایه گذاریها 633.00 1399/05/14 1401/11/12
552 وسدید گروه صنعتی سدید فلزات اساسی 2,679.00 1393/06/10 1401/11/12
553 وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی سرمایه گذاریها 725.00 1399/05/14 1401/11/12
554 وسرمد بیمه سرمد بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,577.00 1392/09/20 1401/11/12
555 وسزنجان شرکت س استان زنجان سرمایه گذاریها 1,419.00 1399/05/14 1401/11/12
556 وسصفا شرکت س استان اصفهان سرمایه گذاریها 729.00 1399/05/14 1401/11/12
557 وسفارس شرکت س استان فارس سرمایه گذاریها 1,030.00 1399/05/14 1401/11/12
558 وسقم شرکت س استان قم سرمایه گذاریها 1,332.00 1399/05/14 1401/11/12
559 وسلرستا شرکت س استان لرستان سرمایه گذاریها 471.00 1399/05/14 1401/11/12
560 وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران سرمایه گذاریها 970.00 1399/05/14 1401/11/12
561 وسمرکز شرکت س استان مرکزی سرمایه گذاریها 1,400.00 1399/05/14 1401/11/12
562 وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سرمایه گذاریها 8,290.00 1392/11/20 1401/11/12
563 وسهرمز شرکت س استان هرمزگان سرمایه گذاریها 648.00 1399/05/14 1401/11/12
564 وسهمدا شرکت س استان همدان سرمایه گذاریها 513.00 1399/05/14 1401/11/12
565 وسپه سرمایه گذاری سپه سرمایه گذاریها 4,911.00 1380/01/07 1401/11/12
566 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات سرمایه گذاریها 8,130.00 1399/06/22 1401/11/12
567 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها سرمایه گذاریها 3,002.00 1392/06/04 1401/11/12
568 وسکرد شرکت س استان کردستان سرمایه گذاریها 431.00 1399/05/14 1401/11/12
569 وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه سرمایه گذاریها 432.00 1399/05/14 1401/11/12
570 وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان سرمایه گذاریها 431.00 1399/05/14 1401/11/12
571 وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد سرمایه گذاریها 1,130.00 1399/05/14 1401/11/12
572 وسگلستا شرکت س استان گلستان سرمایه گذاریها 740.00 1399/05/14 1401/11/12
573 وسگیلا شرکت س استان گیلان سرمایه گذاریها 433.00 1399/05/14 1401/11/12
574 وسیزد شرکت س استان یزد سرمایه گذاریها 1,274.00 1399/05/14 1401/11/12
575 وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان سرمایه گذاریها 617.00 1399/05/14 1401/11/12
576 وسیلام شرکت س استان ایلام سرمایه گذاریها 1,240.00 1399/05/14 1401/11/12
577 وسین بیمه سینا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,186.00 1393/08/26 1401/11/12
578 وسینا بانک سینا بانکها و موسسات اعتباری 2,779.00 1386/07/03 1401/11/12
579 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال سرمایه گذاریها 21,600.00 1390/03/17 1401/11/12
580 وشهر بانک شهر بانکها و موسسات اعتباری 6,750.00 1391/10/26 1401/11/12
581 وصنا گروه صنایع بهشهرایران سرمایه گذاریها 2,374.00 1382/12/25 1401/11/12
582 وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکتهای چند رشته ای صنعتی 14,450.00 1380/01/20 1401/11/12
583 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت سرمایه گذاریها 1,831.00 1380/01/05 1401/11/12
584 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی سرمایه گذاریها 2,044.00 1400/04/01 1401/11/12
585 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ شرکتهای چند رشته ای صنعتی 18,150.00 1380/01/05 1401/11/12
586 وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام سرمایه گذاریها 3,581.00 1397/04/23 1401/11/12
587 ولانا شرکت لیزینگ آریا دانا سایر واسطه گریهای مالی 26,350.00 1392/05/15 1401/11/12
588 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ سایر واسطه گریهای مالی 2,511.00 1393/06/09 1401/11/12
589 ولتجار واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان سایر واسطه گریهای مالی 2,441.00 1391/03/09 1401/11/12
590 ولراز لیزینگ رازی سایر واسطه گریهای مالی 29,300.00 1391/02/03 1401/11/12
591 ولساپا لیزینگ رایان سایپا سایر واسطه گریهای مالی 1,400.00 1384/04/20 1401/11/12
592 ولشرق لیزینگ ایران و شرق سایر واسطه گریهای مالی 3,185.00 1396/03/17 1401/11/12
593 ولصنم لیزینگ صنعت ومعدن سایر واسطه گریهای مالی 5,600.00 1383/12/25 1401/11/12
594 ولغدر لیزینگ خودروغدیر سایر واسطه گریهای مالی 3,501.00 1384/06/06 1401/11/12
595 ولملت واسپاری ملت سایر واسطه گریهای مالی 4,760.00 1394/10/13 1401/11/12
596 ولپارس لیزینگ پارسیان سایر واسطه گریهای مالی 3,834.00 1396/07/26 1401/11/12
597 ولکار لیزینگ کارآفرین سایر واسطه گریهای مالی 8,270.00 1399/11/06 1401/11/12
598 ولیز لیزینگ ایران سایر واسطه گریهای مالی 1,000.00 1383/06/02 1401/11/12
599 ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری سرمایه گذاریها 4,034.00 1399/12/10 1401/11/12
600 ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر سرمایه گذاریها 94,450.00 1392/02/18 1401/11/12
601 ومعادن توسعه معادن وفلزات استخراج کانه های فلزی 4,689.00 1380/02/23 1401/11/12
602 ومعلم بیمه معلم بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,647.00 1397/06/06 1401/11/12
603 وملت سرمایه گذاری ملت سرمایه گذاریها 2,268.00 1397/03/28 1401/11/12
604 وملل اعتباری ملل بانکها و موسسات اعتباری 2,858.00 1390/05/15 1401/11/12
605 وملی گروه صنعتی ملی دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 141,910.00 1382/04/17 1401/11/12
606 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان سرمایه گذاریها 5,200.00 1398/09/02 1401/11/12
607 ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3,675.00 1382/03/31 1401/11/12
608 ونوین بانک اقتصادنوین بانکها و موسسات اعتباری 3,347.00 1382/11/15 1401/11/12
609 ونیرو سرمایه گذاری نیرو عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 2,256.00 1383/06/07 1401/11/12
610 ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران شرکتهای چند رشته ای صنعتی 6,370.00 1380/01/18 1401/11/12
611 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا سرمایه گذاریها 2,037.00 1400/02/18 1401/11/12
612 وهنر گروه توسعه هنر ایران فعالیت های هنری 2,513.00 1397/12/20 1401/11/12
613 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,412.00 1394/03/31 1401/11/12
614 وپارس بانک پارسیان بانکها و موسسات اعتباری 1,808.00 1383/09/10 1401/11/12
615 وپاسار بانک پاسارگاد بانکها و موسسات اعتباری 4,930.00 1390/05/22 1401/11/12
616 وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی محصولات شیمیایی 14,420.00 1380/01/05 1401/11/12
617 وپخش داروپخش مواد و محصولات دارویی 40,130.00 1380/01/08 1401/11/12
618 وپسا س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس محصولات شیمیایی 1,642.00 1396/09/07 1401/11/12
619 وپست پست بانک ایران بانکها و موسسات اعتباری 5,690.00 1389/08/08 1401/11/12
620 وپویا سرمایه گذاری پویا سرمایه گذاریها 2,311.00 1395/09/06 1401/11/12
621 وکادو تکادو سرمایه گذاریها 16,530.00 1390/12/03 1401/11/12
622 وکار بانک کارآفرین بانکها و موسسات اعتباری 3,264.00 1382/04/14 1401/11/12
623 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن سرمایه گذاریها 3,425.00 1399/05/28 1401/11/12
624 وگردش بانک گردشگری بانکها و موسسات اعتباری 7,210.00 1397/11/30 1401/11/12
625 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سرمایه گذاریها 4,570.00 1389/09/30 1401/11/12
626 ویسا سرمایه گذاری ایساتیس پویا سرمایه گذاریها 6,130.00 1391/04/11 1401/11/12
627 پارس پتروشیمی پارس محصولات شیمیایی 2,359.00 1397/04/16 1401/11/12
628 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان محصولات شیمیایی 31,210.00 1390/11/17 1401/11/12
629 پارسیان بیمه پارسیان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,361.00 1389/08/09 1401/11/12
630 پاسا ایران یاساتایرورابر لاستیک و پلاستیک