لیست نمادهای بورس

ردیف نماد عنوان گروهبندی نرخ تاریخ عرضه بروز رسانی
1 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران هتل و رستوران 65,150.00 1383/10/26 1402/07/05
2 آسیا بیمه آسیا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,075.00 1388/09/30 1402/07/05
3 آپ آسان پرداخت پرشین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 6,930.00 1395/07/12 1402/07/05
4 اتکام شرکت بیمه اتکایی امین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5,630.00 1400/05/31 1402/07/05
5 البرز بیمه البرز بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,309.00 1388/07/08 1402/07/05
6 امین تامین سرمایه امین فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,740.00 1399/05/11 1402/07/05
7 بالبر کابل البرز ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 27,170.00 1380/01/05 1402/07/05
8 بترانس ایران ترانسفو ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,904.00 1380/01/21 1402/07/05
9 برکت گروه دارویی برکت مواد و محصولات دارویی 6,870.00 1395/09/21 1402/07/05
10 بفجر فجر انرژی خلیج فارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 19,040.00 1394/07/18 1402/07/05
11 بورس بورس اوراق بهادار تهران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,970.00 1395/08/05 1402/07/05
12 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا محصولات شیمیایی 51,950.00 1399/08/27 1402/07/05
13 بکاب صنایع جوشکاب یزد ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 12,610.00 1382/04/25 1402/07/05
14 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,915.00 1383/07/07 1402/07/05
15 تایرا تراکتورسازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 8,800.00 1381/04/10 1402/07/05
16 تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی ماشین آلات و تجهیزات 68,900.00 1382/10/27 1402/07/05
17 تکمبا کمباین سازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 6,770.00 1380/08/02 1402/07/05
18 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین مواد و محصولات دارویی 30,260.00 1392/10/24 1402/07/05
19 ثاخت بین المللی توسعه ساختمان انبوه سازی، املاک و مستغلات 3,595.00 1383/10/29 1402/07/05
20 ثامید توسعه و عمران امید انبوه سازی، املاک و مستغلات 2,173.00 1399/06/02 1402/07/05
21 ثبهساز بهساز کاشانه تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 3,023.00 1399/05/08 1402/07/05
22 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن محصولات شیمیایی 186,990.00 1397/12/28 1402/07/05
23 حتوکا حمل ونقل توکا حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 4,141.00 1383/03/27 1402/07/05
24 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 1,903.00 1390/04/20 1402/07/05
25 حفاری حفاری شمال استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 5,270.00 1388/04/28 1402/07/05
26 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 44,920.00 1382/12/17 1402/07/05
27 خاذین سایپاآذین خودرو و ساخت قطعات 3,135.00 1380/08/06 1402/07/05
28 خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 5,300.00 1380/01/20 1402/07/05
29 خبهمن گروه بهمن خودرو و ساخت قطعات 1,911.00 1380/01/18 1402/07/05
30 ختوقا قطعات اتومبیل ایران خودرو و ساخت قطعات 6,130.00 1382/09/04 1402/07/05
31 خزامیا زامیاد خودرو و ساخت قطعات 6,790.00 1380/01/19 1402/07/05
32 خزر فنرسازی زر خودرو و ساخت قطعات 5,300.00 1380/03/12 1402/07/05
33 خشرق الکتریک خودرو شرق خودرو و ساخت قطعات 12,520.00 1382/12/04 1402/07/05
34 خفنر فنرسازی خاور خودرو و ساخت قطعات 13,740.00 1380/02/05 1402/07/05
35 خودرو ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 2,855.00 1380/01/05 1402/07/05
36 خچرخش چرخشگر خودرو و ساخت قطعات 21,210.00 1380/02/18 1402/07/05
37 خکمک کمک فنرایندامین خودرو و ساخت قطعات 4,397.00 1381/11/19 1402/07/05
38 خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 4,871.00 1385/10/02 1402/07/05
39 دابور داروسازی ابوریحان مواد و محصولات دارویی 17,090.00 1380/01/05 1402/07/05
40 دارو کارخانجات داروپخش مواد و محصولات دارویی 29,860.00 1381/08/12 1402/07/05
41 داسوه داروسازی اسوه مواد و محصولات دارویی 46,370.00 1380/01/05 1402/07/05
42 دالبر البرزدارو مواد و محصولات دارویی 6,000.00 1380/01/08 1402/07/05
43 دامین داروسازی امین مواد و محصولات دارویی 4,413.00 1380/01/14 1402/07/05
44 دانا بیمه دانا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 4,018.00 1389/05/20 1402/07/05
45 دجابر داروسازی جابرابن حیان مواد و محصولات دارویی 16,600.00 1380/01/05 1402/07/05
46 ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس مواد و محصولات دارویی 17,670.00 1380/01/07 1402/07/05
47 درازک دارویی رازک مواد و محصولات دارویی 13,800.00 1380/01/05 1402/07/05
48 دزهراوی داروسازی زهراوی مواد و محصولات دارویی 6,040.00 1380/12/14 1402/07/05
49 دسبحا گروه دارویی سبحان مواد و محصولات دارویی 9,560.00 1381/11/15 1402/07/05
50 دسبحان سبحان دارو مواد و محصولات دارویی 7,290.00 1394/12/16 1402/07/05
51 دسینا داروسازی سینا مواد و محصولات دارویی 14,980.00 1380/01/05 1402/07/05
52 دشیمی شیمی داروئی داروپخش مواد و محصولات دارویی 30,970.00 1382/05/12 1402/07/05
53 دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی مواد و محصولات دارویی 15,500.00 1380/01/05 1402/07/05
54 دفارا داروسازی فارابی مواد و محصولات دارویی 32,470.00 1380/04/09 1402/07/05
55 دفرا فرآورده های تزریقی ایران مواد و محصولات دارویی 36,550.00 1380/01/07 1402/07/05
56 دلر داروسازی اکسیر مواد و محصولات دارویی 29,030.00 1380/01/05 1402/07/05
57 دلقما دارویی لقمان مواد و محصولات دارویی 3,534.00 1380/01/14 1402/07/05
58 دکوثر داروسازی کوثر مواد و محصولات دارویی 11,210.00 1380/01/06 1402/07/05
59 دکیمی کیمیدارو مواد و محصولات دارویی 33,070.00 1380/01/06 1402/07/05
60 دیران ایران دارو مواد و محصولات دارویی 8,230.00 1381/05/08 1402/07/05
61 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان فلزات اساسی 3,503.00 1390/07/03 1402/07/05
62 رانفور خدمات انفورماتیک رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 5,870.00 1382/01/30 1402/07/05
63 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 4,204.00 1390/06/02 1402/07/05
64 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس زراعت و خدمات وابسته 36,750.00 1397/02/15 1402/07/05
65 سآبیک سیمان آبیک سیمان ، آهک و گچ 23,090.00 1391/06/27 1402/07/05
66 سخوز سیمان خوزستان سیمان ، آهک و گچ 46,330.00 1393/01/27 1402/07/05
67 سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان سیمان ، آهک و گچ 15,100.00 1393/08/06 1402/07/05
68 شاملا معدنی املاح ایران محصولات شیمیایی 20,760.00 1380/02/11 1402/07/05
69 شدوص دوده صنعتی پارس محصولات شیمیایی 20,950.00 1380/01/08 1402/07/05
70 شپارس بین المللی محصولات پارس محصولات شیمیایی 8,560.00 1382/06/11 1402/07/05
71 شکربن کربن ایران محصولات شیمیایی 5,090.00 1380/01/05 1402/07/05
72 شگل گلتاش محصولات شیمیایی 6,460.00 1380/04/16 1402/07/05
73 غالبر لبنیات کالبر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 76,100.00 1383/07/28 1402/07/05
74 غبهنوش بهنوش ایران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 87,410.00 1380/01/08 1402/07/05
75 غدام خوراک دام پارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 51,830.00 1380/03/05 1402/07/05
76 غدشت دشت مرغاب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 28,370.00 1380/01/08 1402/07/05
77 غزر صنعتی زر ماکارون محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,543.00 1399/02/31 1402/07/05
78 غچین کشت و صنعت چین چین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,110.00 1380/03/09 1402/07/05
79 غگرجی بیسکویت گرجی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,201.00 1380/01/11 1402/07/05
80 غگل گلوکوزان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,806.00 1380/01/06 1402/07/05
81 فاذر صنایع آذرآب ساخت محصولات فلزی 1,739.00 1380/02/05 1402/07/05
82 فایرا آلومینیوم ایران فلزات اساسی 7,960.00 1381/09/30 1402/07/05
83 فباهنر مس شهیدباهنر فلزات اساسی 4,950.00 1380/01/26 1402/07/05
84 فجام جام دارو ساخت محصولات فلزی 7,740.00 1380/01/08 1402/07/05
85 فجر فولاد امیرکبیرکاشان فلزات اساسی 8,250.00 1383/05/26 1402/07/05
86 فخاس فولاد خراسان فلزات اساسی 11,830.00 1386/08/08 1402/07/05
87 فخوز فولاد خوزستان فلزات اساسی 3,317.00 1386/05/16 1402/07/05
88 فرآور فرآوری موادمعدنی ایران فلزات اساسی 43,120.00 1381/03/25 1402/07/05
89 فروس فروسیلیس ایران فلزات اساسی 8,090.00 1380/01/26 1402/07/05
90 فسازان غلتک سازان سپاهان فلزات اساسی 6,990.00 1397/12/25 1402/07/05
91 فسبزوار پارس فولاد سبزوار فلزات اساسی 39,310.00 1400/03/19 1402/07/05
92 فمراد آلومراد فلزات اساسی 22,870.00 1384/02/25 1402/07/05
93 فولاد فولاد مبارکه اصفهان فلزات اساسی 5,500.00 1385/12/20 1402/07/05
94 فولاژ فولاد آلیاژی ایران فلزات اساسی 15,120.00 1389/10/07 1402/07/05
95 قثابت قند ثابت خراسان قند و شکر 2,912.00 1380/01/18 1402/07/05
96 قرن پدیده شیمی قرن محصولات شیمیایی 16,010.00 1398/11/29 1402/07/05
97 قزوین کارخانجات قند قزوین قند و شکر 7,710.00 1380/01/18 1402/07/05
98 قشهد شهد قند و شکر 31,600.00 1380/02/25 1402/07/05
99 قصفها قنداصفهان قند و شکر 147,970.00 1380/01/05 1402/07/05
100 قلرست قند لرستان قند و شکر 8,150.00 1380/08/15 1402/07/05
101 قمرو قند مرودشت قند و شکر 9,360.00 1380/01/18 1402/07/05
102 قنیشا قند نیشابور قند و شکر 2,809.00 1380/01/06 1402/07/05
103 قهکمت قندهکمتان قند و شکر 11,270.00 1380/02/05 1402/07/05
104 قپیرا فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر قند و شکر 12,320.00 1380/01/18 1402/07/05
105 لابسا آبسال ماشین آلات و تجهیزات 6,640.00 1380/01/05 1402/07/05
106 لبوتان گروه صنعتی بوتان ماشین آلات و تجهیزات 14,800.00 1380/01/29 1402/07/05
107 لخزر پارس خزر ماشین آلات و تجهیزات 14,730.00 1380/04/17 1402/07/05
108 ما بیمه ما بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 4,631.00 1393/12/26 1402/07/05
109 مداران داده پردازی ایران رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 9,660.00 1380/01/14 1402/07/05
110 ملت بیمه ملت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,641.00 1391/03/07 1402/07/05
111 های وب داده گسترعصرنوین-های وب اطلاعات و ارتباطات 2,394.00 1396/06/05 1402/07/05
112 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران مخابرات 4,980.00 1392/05/29 1402/07/05
113 واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند سرمایه گذاریها 14,120.00 1383/12/26 1402/07/05
114 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه گذاریها 4,707.00 1380/01/19 1402/07/05
115 والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ مواد و محصولات دارویی 6,000.00 1380/01/05 1402/07/05
116 وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکتهای چند رشته ای صنعتی 10,370.00 1380/01/05 1402/07/05
117 وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,250.00 1380/01/05 1402/07/05
118 وبصادر بانک صادرات ایران بانکها و موسسات اعتباری 2,192.00 1388/03/18 1402/07/05
119 وبملت بانک ملت بانکها و موسسات اعتباری 4,566.00 1387/11/27 1402/07/05
120 وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی سرمایه گذاریها 3,439.00 1382/09/17 1402/07/05
121 وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه سرمایه گذاریها 1,560.00 1380/01/21 1402/07/05
122 وتجارت بانک تجارت بانکها و موسسات اعتباری 2,579.00 1388/02/15 1402/07/05
123 وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه ماشین آلات و تجهیزات 6,810.00 1380/05/28 1402/07/05
124 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران سرمایه گذاریها 1,190.00 1380/01/19 1402/07/05
125 وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ فلزات اساسی 4,534.00 1382/01/27 1402/07/05
126 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی سرمایه گذاریها 5,690.00 1391/07/25 1402/07/05
127 وخاور بانک خاورمیانه بانکها و موسسات اعتباری 3,903.00 1393/12/24 1402/07/05
128 وسینا بانک سینا بانکها و موسسات اعتباری 3,315.00 1386/07/03 1402/07/05
129 وصنا گروه صنایع بهشهرایران سرمایه گذاریها 2,332.00 1382/12/25 1402/07/05
130 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ شرکتهای چند رشته ای صنعتی 20,660.00 1380/01/05 1402/07/05
131 ولملت واسپاری ملت سایر واسطه گریهای مالی 5,260.00 1394/10/13 1402/07/05
132 وملی گروه صنعتی ملی دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 216,460.00 1382/04/17 1402/07/05
133 وپارس بانک پارسیان بانکها و موسسات اعتباری 1,791.00 1383/09/10 1402/07/05
134 وپاسار بانک پاسارگاد بانکها و موسسات اعتباری 2,728.00 1390/05/22 1402/07/05
135 وپخش داروپخش مواد و محصولات دارویی 18,880.00 1380/01/08 1402/07/05
136 وپست پست بانک ایران بانکها و موسسات اعتباری 10,520.00 1389/08/08 1402/07/05
137 پارسیان بیمه پارسیان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3,085.00 1389/08/09 1402/07/05
138 پاسا ایران یاساتایرورابر لاستیک و پلاستیک 16,400.00 1382/06/31 1402/07/05
139 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس محصولات شیمیایی 1,973.00 1395/02/01 1402/07/05
140 پدرخش درخشان تهران لاستیک و پلاستیک 10,600.00 1380/01/06 1402/07/05
141 پردیس سرمایه گذاری پردیس سرمایه گذاریها 4,752.00 1380/10/02 1402/07/05
142 پکرمان گروه صنعتی بارز لاستیک و پلاستیک 30,480.00 1380/02/12 1402/07/05
143 چدن تولیدی چدن سازان ساخت محصولات فلزی 2,647.00 1396/02/10 1402/07/05
144 چفیبر فیبر ایران محصولات چوبی 7,990.00 1380/01/20 1402/07/05
145 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس محصولات کاغذی 3,299.00 1399/04/28 1402/07/05
146 کالا بورس کالای ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 10,590.00 1397/11/07 1402/07/05
147 کاما باما استخراج کانه های فلزی 5,120.00 1382/12/26 1402/07/05
148 کبافق معادن بافق استخراج کانه های فلزی 32,560.00 1382/12/06 1402/07/05
149 کحافظ کاشی وسرامیک حافظ کاشی و سرامیک 7,050.00 1380/02/01 1402/07/05
150 کخاک صنایع خاک چینی ایران سایر محصولات کانی غیرفلزی 16,230.00 1380/01/19 1402/07/05
151 کدما معدنی دماوند استخراج کانه های فلزی 76,890.00 1380/02/26 1402/07/05
152 کرازی کارخانجات تولیدی شیشه رازی سایر محصولات کانی غیرفلزی 1,665.00 1384/02/24 1402/07/05
153 کسرا سرامیک های صنعتی اردکان سایر محصولات کانی غیرفلزی 5,960.00 1383/04/13 1402/07/05
154 کلوند کاشی الوند کاشی و سرامیک 42,260.00 1380/01/19 1402/07/05
155 کچاد معدنی وصنعتی چادرملو استخراج کانه های فلزی 5,750.00 1382/07/27 1402/07/05
156 کگل معدنی و صنعتی گل گهر استخراج کانه های فلزی 5,970.00 1383/06/08 1402/07/05
157 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس زراعت و خدمات وابسته 9,330.00 1390/10/03 1402/07/04
158 افرا افرانت رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 23,400.00 1390/04/27 1402/07/04
159 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان ماشین آلات و تجهیزات 28,600.00 1400/02/13 1402/07/04
160 اوان مبین وان کیش عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 17,420.00 1395/07/11 1402/07/04
161 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ساختمان و مهندسی عمران 39,550.00 1389/05/11 1402/07/04
162 بدکو شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو فروش وسائط نقلیه 708.00 1392/12/25 1402/07/04
163 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 5,360.00 1397/09/03 1402/07/04
164 بساما بیمه سامان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 9,430.00 1390/12/27 1402/07/04
165 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 7,400.00 1391/06/04 1402/07/04
166 بهپاک صنعتی بهپاک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,573.00 1395/11/11 1402/07/04
167 بپاس بیمه پاسارگاد بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 20,250.00 1390/10/18 1402/07/04
168 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 12,890.00 1399/05/28 1402/07/04
169 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,447.00 1395/01/09 1402/07/04
170 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 15,650.00 1397/02/15 1402/07/04
171 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 12,590.00 1396/10/30 1402/07/04
172 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 11,180.00 1396/09/26 1402/07/04
173 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات استخراج کانه های فلزی 2,111.00 1400/06/17 1402/07/04
174 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران خودرو و ساخت قطعات 6,060.00 1391/06/26 1402/07/04
175 تفیرو مهندسی فیروزا ماشین آلات و تجهیزات 42,950.00 1393/06/08 1402/07/04
176 تلیسه دامداری تلیسه نمونه زراعت و خدمات وابسته 4,034.00 1394/10/23 1402/07/04
177 توریل توکاریل حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 5,800.00 1390/12/20 1402/07/04
178 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 21,300.00 1399/12/23 1402/07/04
179 تولیددارو تولیددارو محصولات شیمیایی 4,363.00 1391/07/29 1402/07/04
180 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند انبوه سازی، املاک و مستغلات 11,690.00 1394/12/11 1402/07/04
181 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,580.00 1390/02/13 1402/07/04
182 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,690.00 1390/06/26 1402/07/04
183 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل انبوه سازی، املاک و مستغلات 31,700.00 1394/09/08 1402/07/04
184 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب انبوه سازی، املاک و مستغلات 13,210.00 1400/01/17 1402/07/04
185 ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود انبوه سازی، املاک و مستغلات 12,790.00 1393/02/08 1402/07/04
186 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس انبوه سازی، املاک و مستغلات 54,000.00 1393/07/06 1402/07/04
187 ثعمرا عمران و توسعه شاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 17,740.00 1389/06/03 1402/07/04
188 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب انبوه سازی، املاک و مستغلات 9,700.00 1391/08/29 1402/07/04
189 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,881.00 1391/12/14 1402/07/04
190 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس انبوه سازی، املاک و مستغلات 13,400.00 1393/02/07 1402/07/04
191 جورا جوراب مقاومتی آبی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری 9,000,000.00 1397/03/13 1402/07/04
192 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 3,053.00 1399/12/02 1402/07/04
193 حاریا کشتیرانی آریا حمل و نقل آبی 7,150.00 1390/12/08 1402/07/04
194 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 16,900.00 1391/01/22 1402/07/04
195 حریل ریل پردازسیر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 2,605.00 1394/12/22 1402/07/04
196 حسیر ریل سیر کوثر حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 13,350.00 1395/08/15 1402/07/04
197 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 20,100.00 1392/04/30 1402/07/04
198 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 5,330.00 1400/05/16 1402/07/04
199 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 61,600.00 1395/02/20 1402/07/04
200 حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 12,780.00 1400/02/06 1402/07/04
201 خبنیان بنیان دیزل خودرو و ساخت قطعات 5,850.00 1399/12/16 1402/07/04
202 داوه داروسازی آوه سینا مواد و محصولات دارویی 11,550.00 1397/05/14 1402/07/04
203 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک مواد و محصولات دارویی 11,760.00 1393/08/07 1402/07/04
204 دتوزیع توزیع دارو پخش مواد و محصولات دارویی 24,000.00 1398/05/14 1402/07/04
205 دتولید داروسازی تولید دارو مواد و محصولات دارویی 10,080.00 1392/02/29 1402/07/04
206 دحاوی الحاوی مواد و محصولات دارویی 15,160.00 1391/04/24 1402/07/04
207 ددانا داروسازی دانا مواد و محصولات دارویی 52,600.00 1399/12/25 1402/07/04
208 درهآور دارویی ره آورد تامین مواد و محصولات دارویی 79,150.00 1398/03/19 1402/07/04
209 دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی مواد و محصولات دارویی 6,820.00 1394/11/26 1402/07/04
210 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران مواد و محصولات دارویی 78,250.00 1398/02/08 1402/07/04
211 دی بانک دی بانکها و موسسات اعتباری 1,129.00 1390/02/18 1402/07/04
212 رافزا رایان هم افزا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 18,850.00 1398/12/12 1402/07/04
213 رنیک جنرال مکانیک خدمات فنی و مهندسی 10,190.00 1398/03/19 1402/07/04
214 ریشمک تولید و صادرات ریشمک مواد و محصولات دارویی 10,000.00 1396/03/09 1402/07/04
215 زاگرس پتروشیمی زاگرس محصولات شیمیایی 131,600.00 1390/04/15 1402/07/04
216 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود زراعت و خدمات وابسته 3,644.00 1396/07/30 1402/07/04
217 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت و خدمات وابسته 26,550.00 1397/06/13 1402/07/04
218 زشریف کشت وصنعت شریف آباد زراعت و خدمات وابسته 5,490.00 1397/11/02 1402/07/04
219 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد زراعت و خدمات وابسته 8,180.00 1395/10/19 1402/07/04
220 زفکا کشت و دامداری فکا زراعت و خدمات وابسته 15,710.00 1397/10/26 1402/07/04
221 زقیام کشت و دام قیام اصفهان زراعت و خدمات وابسته 2,803.00 1396/08/23 1402/07/04
222 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان زراعت و خدمات وابسته 7,960.00 1397/09/25 1402/07/04
223 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر زراعت و خدمات وابسته 16,710.00 1399/05/04 1402/07/04
224 زنجان صنایع کشاورزی و کود زنجان محصولات شیمیایی 1,000.00 1390/06/20 1402/07/04
225 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت و خدمات وابسته 18,990.00 1397/03/09 1402/07/04
226 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زراعت و خدمات وابسته 23,500.00 1395/04/08 1402/07/04
227 ساذری آذریت سایر محصولات کانی غیرفلزی 17,540.00 1392/03/06 1402/07/04
228 ساوه سیمان ساوه سیمان ، آهک و گچ 141,300.00 1398/11/30 1402/07/04
229 ساینا صنایع بهداشتی ساینا محصولات شیمیایی 43,900.00 1394/06/02 1402/07/04
230 سباقر سیمان باقران سیمان ، آهک و گچ 16,920.00 1392/06/06 1402/07/04
231 سبزوا سیمان لار سبزوار سیمان ، آهک و گچ 4,930.00 1389/06/03 1402/07/04
232 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه سرمایه گذاریها 8,620.00 1396/01/19 1402/07/04
233 سمتاز سیمان ممتازان کرمان سیمان ، آهک و گچ 45,050.00 1392/06/06 1402/07/04
234 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی هتل و رستوران 4,500.00 1390/01/29 1402/07/04
235 سپرده سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 212.00 1398/09/02 1402/07/04
236 شاروم پتروشیمی ارومیه محصولات شیمیایی 37,900.00 1399/04/31 1402/07/04
237 شاوان پالایش نفت لاوان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 23,250.00 1391/07/16 1402/07/04
238 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر محصولات شیمیایی 26,850.00 1392/11/30 1402/07/04
239 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان محصولات شیمیایی 25,350.00 1394/06/08 1402/07/04
240 شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید محصولات شیمیایی 8,080.00 1391/03/08 1402/07/04
241 شرانل نفت ایرانول ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده 81,850.00 1391/11/07 1402/07/04
242 شصدف صنعتی دوده فام محصولات شیمیایی 36,000.00 1398/06/23 1402/07/04
243 شفارا پتروشیمی فارابی محصولات شیمیایی 7,120.00 1397/09/21 1402/07/04
244 شپاس نفت پاسارگاد ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده 33,950.00 1391/10/30 1402/07/04
245 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز محصولات شیمیایی 9,480.00 1400/03/11 1402/07/04
246 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون محصولات شیمیایی 193,000.00 1395/09/23 1402/07/04
247 شگویا پتروشیمی تندگویان محصولات شیمیایی 14,490.00 1398/12/12 1402/07/04
248 صبا سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه گذاریها 3,187.00 1399/01/10 1402/07/04
249 غدیس پاکدیس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15,840.00 1394/11/25 1402/07/04
250 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15,990.00 1393/07/29 1402/07/04
251 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 10,250.00 1392/09/26 1402/07/04
252 غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6,180.00 1396/06/26 1402/07/04
253 غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 36,750.00 1394/05/14 1402/07/04
254 غگز گز سکه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 5,464.00 1395/09/28 1402/07/04
255 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 18,090.00 1395/04/14 1402/07/04
256 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 41,750.00 1395/06/10 1402/07/04
257 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 18,160.00 1398/12/04 1402/07/04
258 فافزا فولاد افزا سپاهان فلزات اساسی 53,450.00 1393/10/16 1402/07/04
259 فالوم آلومتک فلزات اساسی 18,350.00 1392/03/01 1402/07/04
260 فاهواز نورد و لوله اهواز فلزات اساسی 7,700.00 1394/10/16 1402/07/04
261 فبیرا بسته بندی ایران ساخت محصولات فلزی 4,878.00 1391/07/02 1402/07/04
262 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان فلزات اساسی 7,640.00 1399/10/02 1402/07/04
263 فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان فلزات اساسی 4,645.00 1400/02/13 1402/07/04
264 فرابورس فرابورس ایران فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 11,050.00 1398/05/15 1402/07/04
265 فرود فولاد شاهرود فلزات اساسی 4,067.00 1400/05/19 1402/07/04
266 فروسیل فروسیلیسیم خمین فلزات اساسی 13,630.00 1399/12/23 1402/07/04
267 فروی ذوب روی اصفهان فلزات اساسی 8,330.00 1398/08/13 1402/07/04
268 فزر پویا زرکان آق دره استخراج کانه های فلزی 40,550.00 1399/11/08 1402/07/04
269 فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان فلزات اساسی 8,560.00 1400/05/18 1402/07/04
270 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان سرمایه گذاریها 24,750.00 1390/12/03 1402/07/04
271 فماک ماداکتو استیل کرد فلزات اساسی 10,720.00 1396/11/14 1402/07/04
272 فن آوا گروه فن آوا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 5,510.00 1390/03/17 1402/07/04
273 فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب ساخت محصولات فلزی 44,000.00 1394/10/27 1402/07/04
274 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد فلزات اساسی 7,570.00 1389/10/19 1402/07/04
275 فوکا فولاد کاویان فلزات اساسی 11,870.00 1393/12/12 1402/07/04
276 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان فلزات اساسی 5,360.00 1399/10/03 1402/07/04
277 قاسم قاسم ایران خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی 7,410.00 1393/06/24 1402/07/04
278 قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال قند و شکر 8,160.00 1391/07/09 1402/07/04
279 قیستو شرکت قند بیستون قند و شکر 10,820.00 1391/09/06 1402/07/04
280 لازما کارخانه های صنعتی آزمایش ماشین آلات و تجهیزات 66,050.00 1391/07/11 1402/07/04
281 لطیف محصولات کاغذی لطیف محصولات کاغذی 77,700.00 1400/01/07 1402/07/04
282 مادیرا صنایع مادیران تولید رایانه و تجهیزات جانبی 4,053.00 1397/02/15 1402/07/04
283 مارون پتروشیمی مارون محصولات شیمیایی 170,850.00 1390/08/02 1402/07/04
284 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری سرمایه گذاریها 3,381.00 1399/12/16 1402/07/04
285 میهن بیمه میهن بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 15,410.00 1390/08/01 1402/07/04
286 نطرین عطرین نخ قم آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی 12,760.00 1396/03/17 1402/07/04
287 هرمز فولاد هرمزگان جنوب فلزات اساسی 7,710.00 1392/10/17 1402/07/04
288 وارس سرمایه گذاری ارس صبا سرمایه گذاریها 35,400.00 1392/12/05 1402/07/04
289 وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر استخراج کانه های فلزی 351,200.00 1397/06/20 1402/07/04
290 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان انبوه سازی، املاک و مستغلات 62,800.00 1393/04/25 1402/07/04
291 ودی بیمه دی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 10,400.00 1388/06/25 1402/07/04
292 وسبحان سرمایه گذاری سبحان سرمایه گذاریها 2,987.00 1394/05/28 1402/07/04
293 وسرمد بیمه سرمد بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,000.00 1392/09/20 1402/07/04
294 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات سرمایه گذاریها 5,410.00 1399/06/22 1402/07/04
295 وشهر بانک شهر بانکها و موسسات اعتباری 14,320.00 1391/10/26 1402/07/04
296 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی سرمایه گذاریها 2,546.00 1400/04/01 1402/07/04
297 وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام سرمایه گذاریها 2,315.00 1397/04/23 1402/07/04
298 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ سایر واسطه گریهای مالی 3,971.00 1393/06/09 1402/07/04
299 ولشرق لیزینگ ایران و شرق سایر واسطه گریهای مالی 6,230.00 1396/03/17 1402/07/04
300 ومعلم بیمه معلم بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,592.00 1397/06/06 1402/07/04
301 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا سرمایه گذاریها 2,706.00 1400/02/18 1402/07/04
302 وهنر گروه توسعه هنر ایران فعالیت های هنری 1,000.00 1397/12/20 1402/07/04
303 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 1,597.00 1394/03/31 1402/07/04
304 وپویا سرمایه گذاری پویا سرمایه گذاریها 3,224.00 1395/09/06 1402/07/04
305 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن سرمایه گذاریها 3,602.00 1399/05/28 1402/07/04
306 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان سرمایه گذاریها 20,550.00 1389/09/30 1402/07/04
307 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر لاستیک و پلاستیک 7,050.00 1401/04/05 1402/07/04
308 پخش پخش البرز مواد و محصولات دارویی 18,230.00 1391/12/14 1402/07/04
309 پلوله گازلوله لاستیک و پلاستیک 44,700.00 1392/03/06 1402/07/04
310 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه سایر محصولات کانی غیرفلزی 9,610.00 1391/07/11 1402/07/04
311 کاسپین داروسازی کاسپین تامین مواد و محصولات دارویی 18,670.00 1393/02/27 1402/07/04
312 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سایر محصولات کانی غیرفلزی 11,020.00 1394/03/05 1402/07/04
313 کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,260.00 1390/12/03 1402/07/04
314 کزغال زغال سنگ پروده طبس استخراج زغال سنگ 22,400.00 1399/10/13 1402/07/04
315 کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود استخراج زغال سنگ 134,700.00 1390/11/25 1402/07/04
316 کلر کلر پارس محصولات شیمیایی 46,100.00 1398/10/10 1402/07/04
317 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار سایر محصولات کانی غیرفلزی 6,000.00 1388/06/25 1402/07/04
318 کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس استخراج زغال سنگ 12,580.00 1393/11/26 1402/07/04
319 کگهر سنگ آهن گهرزمین استخراج کانه های فلزی 49,950.00 1397/08/14 1402/07/04
320 کی بی سی شرکت کی بی سی مواد و محصولات دارویی 20,300.00 1392/12/04 1402/07/04
321 کیا کیا الکترود شرق ساخت محصولات فلزی 13,840.00 1399/04/01 1402/07/04
322 گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک هتل و رستوران 8,150.00 1399/04/18 1402/07/04
323 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید سرمایه گذاریها 5,440.00 1394/12/02 1402/07/04
324 گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان هتل و رستوران 2,564.00 1396/01/27 1402/07/04
325 وامین س. امین توان آفرین ساز سرمایه گذاریها 12,340.00 1399/11/28 1402/07/01
326 آ س پ آ.س.پ انبوه سازی، املاک و مستغلات 10,960.00 1390/04/01 1402/06/27
327 آبادا تولید نیروی برق آبادان عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 11,640.00 1399/04/17 1402/06/27
328 آبین کشت و صنعت آبشیرین زراعت و خدمات وابسته 5,560.00 1394/12/22 1402/06/27
329 آرمان بیمه آرمان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 6,570.00 1390/11/25 1402/06/27
330 آریا پلیمر آریا ساسول محصولات شیمیایی 84,800.00 1398/12/19 1402/06/27
331 آریان سرمایه گذاری پارس آریان سرمایه گذاریها 4,180.00 1390/08/08 1402/06/27
332 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 6,020.00 1393/10/23 1402/06/27
333 اخابر مخابرات ایران مخابرات 10,390.00 1387/05/19 1402/06/27
334 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع فلزات اساسی 26,650.00 1392/12/17 1402/06/27
335 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سرمایه گذاریها 4,004.00 1392/12/04 1402/06/27
336 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 24,030.00 1397/09/12 1402/06/27
337 امید تامین سرمایه امید فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 5,100.00 1395/11/27 1402/06/27
338 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس استخراج کانه های فلزی 13,550.00 1399/07/15 1402/06/27
339 اپرداز آتیه داده پرداز خدمات ارزش افزوده 5,460.00 1395/03/04 1402/06/27
340 بایکا کارخانجات کابلسازی ایران ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 28,000.00 1391/07/12 1402/06/27
341 بتک کارخانجات کابل سازی تک ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 261,550.00 1390/12/15 1402/06/27
342 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5,073.00 1399/03/25 1402/06/27
343 بسویچ پارس سویچ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 4,314.00 1382/03/10 1402/06/27
344 بشهاب لامپ پارس شهاب ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 22,330.00 1380/04/11 1402/06/27
345 بموتو موتوژن ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2,817.00 1380/01/06 1402/06/27
346 بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 7,700.00 1390/10/13 1402/06/27
347 بنو بیمه تجارت نو بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 4,398.00 1399/05/28 1402/06/27
348 بنیرو نیروترانس ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 4,408.00 1382/10/24 1402/06/27
349 تابا تابان نیرو سپاهان خدمات فنی و مهندسی 34,250.00 1393/11/26 1402/06/27
350 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین استخراج کانه های فلزی 7,530.00 1398/01/17 1402/06/27
351 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین محصولات شیمیایی 17,720.00 1392/02/24 1402/06/27
352 تراک ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ماشین آلات و تجهیزات 1,803.00 1392/06/10 1402/06/27
353 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3,120.00 1400/08/03 1402/06/27
354 تماوند تامین سرمایه دماوند فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 4,208.00 1401/02/27 1402/06/27
355 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه ماشین آلات و تجهیزات 8,260.00 1399/10/16 1402/06/27
356 تمدن تامین سرمایه تمدن فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 370.00 1399/06/12 1402/06/27
357 تملت تامین سرمایه بانک ملت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2,661.00 1398/12/12 1402/06/27
358 تنوین تامین سرمایه نوین فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2,847.00 1397/08/27 1402/06/27
359 توسعه اعتباری توسعه بانکها و موسسات اعتباری 2,717.00 1390/10/25 1402/06/27
360 تپمپی پمپ سازی ایران ماشین آلات و تجهیزات 14,560.00 1380/01/06 1402/06/27
361 تپولا مهندسی مرآت پولاد خدمات فنی و مهندسی 24,400.00 1394/03/31 1402/06/27
362 تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو ماشین آلات و تجهیزات 2,162.00 1392/06/10 1402/06/27
363 تکنار مجتمع معادن مس تکنار استخراج کانه های فلزی 67,000.00 1390/10/13 1402/06/27
364 تکنو تکنوتار ماشین آلات و تجهیزات 8,320.00 1382/12/27 1402/06/27
365 ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان انبوه سازی، املاک و مستغلات 18,540.00 1392/03/05 1402/06/27
366 ثامان سامان گستراصفهان انبوه سازی، املاک و مستغلات 42,640.00 1381/04/01 1402/06/27
367 ثاژن سخت آژند انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,900.00 1398/02/14 1402/06/27
368 ثجوان تامین مسکن جوانان انبوه سازی، املاک و مستغلات 14,230.00 1391/04/24 1402/06/27
369 ثشاهد سرمایه گذاری شاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 12,660.00 1384/06/07 1402/06/27
370 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق انبوه سازی، املاک و مستغلات 9,810.00 1393/02/21 1402/06/27
371 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر انبوه سازی، املاک و مستغلات 24,350.00 1391/04/11 1402/06/27
372 ثفارس عمران وتوسعه فارس انبوه سازی، املاک و مستغلات 34,210.00 1382/12/27 1402/06/27
373 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین انبوه سازی، املاک و مستغلات 15,640.00 1392/02/18 1402/06/27
374 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,290.00 1382/12/05 1402/06/27
375 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 59,000.00 1391/04/11 1402/06/27
376 ثنور سرمایه گذاری کوه نور انبوه سازی، املاک و مستغلات 6,430.00 1392/02/18 1402/06/27
377 ثنوسا نوسازی وساختمان تهران انبوه سازی، املاک و مستغلات 7,980.00 1383/10/16 1402/06/27
378 جم پتروشیمی جم محصولات شیمیایی 45,720.00 1394/05/17 1402/06/27
379 جهرم پتروشیمی جهرم محصولات شیمیایی 969.00 1390/10/13 1402/06/27
380 جوین کشت و صنعت جوین زراعت و خدمات وابسته 6,910.00 1397/04/23 1402/06/27
381 حآسا آسیا سیر ارس حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 9,940.00 1396/02/23 1402/06/27
382 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 7,250.00 1383/10/22 1402/06/27
383 حخزر کشتیرانی دریای خزر حمل و نقل آبی 51,850.00 1392/11/15 1402/06/27
384 حرهشا رهشاد سپاهان حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 292,400.00 1390/10/13 1402/06/27
385 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 13,080.00 1387/02/29 1402/06/27
386 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی 26,950.00 1398/04/04 1402/06/27
387 ختراک ریخته گری تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 4,900.00 1380/02/03 1402/06/27
388 ختور رادیاتور ایران خودرو و ساخت قطعات 5,150.00 1380/02/03 1402/06/27
389 خدیزل بهمن دیزل خودرو و ساخت قطعات 4,621.00 1394/01/24 1402/06/27
390 خراسان پتروشیمی خراسان محصولات شیمیایی 155,150.00 1397/11/14 1402/06/27
391 خریخت صنایع ریخته گری ایران خودرو و ساخت قطعات 7,060.00 1380/01/26 1402/06/27
392 خرینگ رینگ سازی مشهد خودرو و ساخت قطعات 40,770.00 1382/12/16 1402/06/27
393 خساپا سایپا خودرو و ساخت قطعات 2,507.00 1380/02/16 1402/06/27
394 خصدرا صنعتی دریایی ایران پیمانکاری صنعتی 2,363.00 1391/08/21 1402/06/27
395 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین خودرو و ساخت قطعات 9,380.00 1396/07/29 1402/06/27
396 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور خودرو و ساخت قطعات 51,300.00 1397/03/29 1402/06/27
397 خفولا خدمات فنی فولاد یزد خدمات فنی و مهندسی 56,750.00 1393/12/24 1402/06/27
398 خلنت لنت ترمزایران خودرو و ساخت قطعات 17,960.00 1380/01/06 1402/06/27
399 خلیبل مالیبل سایپا خودرو و ساخت قطعات 40,350.00 1393/08/03 1402/06/27
400 خمحرکه نیرو محرکه خودرو و ساخت قطعات 7,930.00 1380/01/28 1402/06/27
401 خمحور تولیدمحورخودرو خودرو و ساخت قطعات 4,970.00 1384/02/17 1402/06/27
402 خمهر مهرکام پارس خودرو و ساخت قطعات 2,972.00 1382/12/20 1402/06/27
403 خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایران خودرو و ساخت قطعات 3,683.00 1382/08/18 1402/06/27
404 خنصیر مهندسی نصیرماشین خودرو و ساخت قطعات 12,690.00 1383/12/15 1402/06/27
405 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 10,180.00 1393/11/13 1402/06/27
406 خوساز محورسازان ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 31,460.00 1380/01/18 1402/06/27
407 خپارس پارس خودرو خودرو و ساخت قطعات 1,232.00 1382/02/17 1402/06/27
408 خپویش سازه پویش خودرو و ساخت قطعات 23,200.00 1383/11/13 1402/06/27
409 خکار ایرکا پارت صنعت خودرو و ساخت قطعات 3,831.00 1380/01/07 1402/06/27
410 خکاوه سایپا دیزل خودرو و ساخت قطعات 25,400.00 1397/04/04 1402/06/27
411 داراب پتروشیمی داراب محصولات شیمیایی 1,009.00 1390/10/13 1402/06/27
412 دتماد تولیدمواداولیه داروپخش مواد و محصولات دارویی 51,650.00 1381/11/07 1402/06/27
413 دتهران داروسازی تهران دارو مواد و محصولات دارویی 1,730.00 1392/06/10 1402/06/27
414 دروز داروسازی روزدارو مواد و محصولات دارویی 27,140.00 1382/12/06 1402/06/27
415 دشیری شیرین دارو مواد و محصولات دارویی 115,400.00 1390/12/07 1402/06/27
416 دماوند تولید نیروی برق دماوند عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 24,200.00 1394/06/22 1402/06/27
417 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت محصولات شیمیایی 17,830.00 1390/08/03 1402/06/27
418 دپارس پارس دارو مواد و محصولات دارویی 59,090.00 1380/01/05 1402/06/27
419 رفاه فروشگاه های زنجیره ای رفاه خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره 320,550.00 1393/06/09 1402/06/27
420 رمپنا گروه مپنا خدمات فنی و مهندسی 12,910.00 1386/06/04 1402/06/27
421 رکیش کارت اعتباری ایران کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3,486.00 1390/11/17 1402/06/27
422 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال زراعت و خدمات وابسته 37,530.00 1381/11/05 1402/06/27
423 زنگان صنعت روی زنگان فلزات اساسی 64,350.00 1391/05/03 1402/06/27
424 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر زراعت و خدمات وابسته 31,190.00 1398/12/12 1402/06/27
425 ساراب سیمان داراب سیمان ، آهک و گچ 33,260.00 1383/11/06 1402/06/27
426 ساربیل سیمان آرتا اردبیل سیمان ، آهک و گچ 19,970.00 1382/12/06 1402/06/27
427 ساروم سیمان ارومیه سیمان ، آهک و گچ 44,690.00 1380/01/05 1402/06/27
428 سامان بانک سامان بانکها و موسسات اعتباری 3,121.00 1391/03/22 1402/06/27
429 سایرا ایرانیت سایر محصولات کانی غیرفلزی 63,050.00 1392/03/06 1402/06/27
430 سبجنو سیمان بجنورد سیمان ، آهک و گچ 71,910.00 1382/10/29 1402/06/27
431 سبهان سیمان بهبهان سیمان ، آهک و گچ 108,040.00 1382/04/24 1402/06/27
432 ستران سیمان تهران سیمان ، آهک و گچ 5,750.00 1380/01/05 1402/06/27
433 سخاش سیمان خاش سیمان ، آهک و گچ 81,470.00 1382/05/04 1402/06/27
434 سخزر سیمان خزر سیمان ، آهک و گچ 41,840.00 1380/01/25 1402/06/27
435 سخواف سیمان مجد خواف سیمان ، آهک و گچ 3,292.00 1390/10/28 1402/06/27
436 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاریها 53,750.00 1391/04/12 1402/06/27
437 سدور سیمان دورود سیمان ، آهک و گچ 13,900.00 1381/12/06 1402/06/27
438 سرود سیمان شاهرود سیمان ، آهک و گچ 50,260.00 1382/03/17 1402/06/27
439 سشرق سیمان شرق سیمان ، آهک و گچ 14,940.00 1380/01/06 1402/06/27
440 سشمال سیمان شمال سیمان ، آهک و گچ 17,120.00 1380/01/08 1402/06/27
441 سصفها سیمان اصفهان سیمان ، آهک و گچ 156,910.00 1382/09/11 1402/06/27
442 سصوفی سیمان صوفیان سیمان ، آهک و گچ 29,210.00 1380/02/18 1402/06/27
443 سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر سیمان ، آهک و گچ 9,520.00 1399/11/29 1402/06/27
444 سغرب سیمان غرب سیمان ، آهک و گچ 42,070.00 1380/01/21 1402/06/27
445 سفار سیمان فارس سیمان ، آهک و گچ 272,310.00 1383/06/30 1402/06/27
446 سفارس سیمان فارس و خوزستان سیمان ، آهک و گچ 34,440.00 1380/01/05 1402/06/27
447 سفارود کارخانه فارسیت درود سایر محصولات کانی غیرفلزی 14,380.00 1393/06/03 1402/06/27
448 سفاسی شرکت فارسیت اهواز سایر محصولات کانی غیرفلزی 4,637.00 1391/06/05 1402/06/27
449 سفانو سیمان فارس نو سیمان ، آهک و گچ 97,470.00 1388/07/01 1402/06/27
450 سقاین سیمان قائن سیمان ، آهک و گچ 7,070.00 1380/01/25 1402/06/27
451 سلار شرکت سیمان لارستان سیمان ، آهک و گچ 77,900.00 1391/07/05 1402/06/27
452 سمازن سیمان مازندران سیمان ، آهک و گچ 24,420.00 1380/02/01 1402/06/27
453 سمایه بانک سرمایه بانکها و موسسات اعتباری 7,360.00 1397/07/16 1402/06/27
454 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین سرمایه گذاریها 7,260.00 1390/08/18 1402/06/27
455 سنیر سیمان سفید نی ریز سیمان ، آهک و گچ 52,570.00 1386/09/06 1402/06/27
456 سهرمز سیمان هرمزگان سیمان ، آهک و گچ 26,780.00 1383/05/17 1402/06/27
457 سهگمت سیمان هگمتان سیمان ، آهک و گچ 61,630.00 1382/04/10 1402/06/27
458 سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 16,230.00 1396/10/03 1402/06/27
459 سپاها سیمان سپاهان سیمان ، آهک و گچ 22,510.00 1380/01/11 1402/06/27
460 سپرمی پرمیت سایر محصولات کانی غیرفلزی 66,750.00 1392/03/01 1402/06/27
461 سپید سپید ماکیان زراعت و خدمات وابسته 28,970.00 1399/07/05 1402/06/27
462 سپیدار سپیدار سیستم آسیا رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 75,300.00 1399/08/12 1402/06/27
463 سکارون سیمان کارون سیمان ، آهک و گچ 79,900.00 1396/10/09 1402/06/27
464 سکرد سیمان کردستان سیمان ، آهک و گچ 9,670.00 1387/05/06 1402/06/27
465 سکرما سیمان کرمان سیمان ، آهک و گچ 29,970.00 1380/01/07 1402/06/27
466 سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین سیمان ، آهک و گچ 16,460.00 1399/04/08 1402/06/27
467 سیستم همکاران سیستم رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 18,030.00 1395/08/23 1402/06/27
468 سیلام سیمان ایلام سیمان ، آهک و گچ 19,630.00 1382/09/26 1402/06/27
469 سیمرغ سیمرغ زراعت و خدمات وابسته 28,090.00 1397/10/15 1402/06/27
470 شاراک پتروشیمی شازند محصولات شیمیایی 32,540.00 1380/01/07 1402/06/27
471 شبریز پالایش نفت تبریز صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 13,280.00 1389/02/13 1402/06/27
472 شبندر پالایش نفت بندرعباس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 11,960.00 1391/01/28 1402/06/27
473 شبهرن نفت بهران فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 26,440.00 1380/01/27 1402/06/27
474 شتران پالایش نفت تهران صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 4,698.00 1395/08/06 1402/06/27
475 شتهران داروسازی تهران شیمی مواد و محصولات دارویی 53,650.00 1395/03/29 1402/06/27
476 شتولی تولی پرس محصولات شیمیایی 22,250.00 1393/06/10 1402/06/27
477 شخارک پتروشیمی خارک محصولات شیمیایی 44,700.00 1380/01/18 1402/06/27
478 شرنگی شیمیایی رنگین محصولات شیمیایی 18,240.00 1393/06/10 1402/06/27
479 شزنگ تجهیزنیروی زنگان فلزات اساسی 110,500.00 1391/10/04 1402/06/27
480 شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 15,910.00 1397/02/18 1402/06/27
481 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1,341.00 1399/01/25 1402/06/27
482 شستان پتروشیمی گلستان محصولات شیمیایی 9,000.00 1391/04/17 1402/06/27
483 شسم تولید سموم علف کش محصولات شیمیایی 243,500.00 1392/03/05 1402/06/27
484 شسپا نفت سپاهان رایانه و فعالیتهای وابسته به آن 5,130.00 1392/11/02 1402/06/27
485 شسینا صنایع شیمیایی سینا محصولات شیمیایی 5,556.00 1380/01/25 1402/06/27
486 شصفها پتروشیمی اصفهان محصولات شیمیایی 187,450.00 1393/12/16 1402/06/27
487 شفا سرمایه گذاری شفادارو مواد و محصولات دارویی 23,480.00 1396/07/11 1402/06/27
488 شفارس صنایع شیمیایی فارس محصولات شیمیایی 1,909.00 1380/02/04 1402/06/27
489 شفن پتروشیمی فناوران محصولات شیمیایی 6,080.00 1386/11/14 1402/06/27
490 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان محصولات شیمیایی 8,290.00 1390/03/17 1402/06/27
491 شلعاب لعابیران محصولات شیمیایی 17,840.00 1380/01/08 1402/06/27
492 شلیا شرکت مواد ویژه لیا سایر محصولات کانی غیرفلزی 11,760.00 1397/11/30 1402/06/27
493 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی محصولات شیمیایی 143,450.00 1396/10/16 1402/06/27
494 شنفت نفت پارس محصولات شیمیایی 8,680.00 1380/01/28 1402/06/27
495 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر محصولات شیمیایی 21,220.00 1396/10/05 1402/06/27
496 شپاکسا پاکسان محصولات شیمیایی 2,902.00 1380/01/06 1402/06/27
497 شپترو پتروشیمی آبادان محصولات شیمیایی 2,103.00 1398/05/22 1402/06/27
498 شپدیس پتروشیمی پردیس محصولات شیمیایی 171,210.00 1390/09/05 1402/06/27
499 شپلی پلی اکریل ایران محصولات شیمیایی 10,260.00 1396/10/16 1402/06/27
500 شپنا پالایش نفت اصفهان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 8,850.00 1387/04/09 1402/06/27
501 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر محصولات شیمیایی 73,200.00 1390/03/08 1402/06/27
502 شکف کف محصولات شیمیایی 40,700.00 1393/11/19 1402/06/27
503 شکلر نیروکلر محصولات شیمیایی 39,730.00 1382/08/24 1402/06/27
504 شیراز پتروشیمی شیراز محصولات شیمیایی 25,840.00 1384/08/11 1402/06/27
505 شیران س. صنایع شیمیایی ایران محصولات شیمیایی 5,000.00 1380/01/08 1402/06/27
506 غاذر کشت وصنعت پیاذر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 19,810.00 1383/09/15 1402/06/27
507 غبشهر صنعتی بهشهر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2,873.00 1380/01/05 1402/06/27
508 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 18,460.00 1397/12/28 1402/06/27
509 غسالم سالمین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,838.00 1380/11/27 1402/06/27
510 غشاذر پگاه آذربایجان غربی محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 7,640.00 1383/04/27 1402/06/27
511 غشان شیرپاستوریزه پگاه خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 7,250.00 1384/03/23 1402/06/27
512 غشصفا شیرپاستوریزه پگاه اصفهان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 16,260.00 1382/03/25 1402/06/27
513 غشهد شهد ایران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,820.00 1380/01/05 1402/06/27
514 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,007.00 1395/10/15 1402/06/27
515 غشوکو شوکو پارس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 10,810.00 1390/12/27 1402/06/27
516 غصینو صنعتی مینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14,660.00 1399/07/14 1402/06/27
517 غمهرا تولیدی مهرام محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 11,230.00 1380/01/14 1402/06/27
518 غناب روغن نباتی ناب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 996,050.00 1391/07/12 1402/06/27
519 غنوش نوش مازندران محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 10,930.00 1380/01/08 1402/06/27
520 غویتا ویتانا محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3,415.00 1398/04/15 1402/06/27
521 غپاک لبنیات پاک محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 17,960.00 1380/01/06 1402/06/27
522 غپونه نوش پونه مشهد محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 11,570.00 1401/03/18 1402/06/27
523 غپینو پارس مینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 4,235.00 1380/01/05 1402/06/27
524 غکورش صنعت غذایی کورش محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 8,470.00 1399/05/14 1402/06/27
525 غیوان کیوان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15,790.00 1391/07/12 1402/06/27
526 فاراک ماشین سازی اراک ساخت محصولات فلزی 2,015.00 1380/02/23 1402/06/27
527 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس محصولات شیمیایی 11,750.00 1391/12/20 1402/06/27
528 فاسمین کالسیمین فلزات اساسی 6,030.00 1380/02/11 1402/06/27
529 فافق صنایع مس افق کرمان فلزات اساسی 4,533.00 1400/05/04 1402/06/27
530 فاما صنعتی آما ساخت محصولات فلزی 12,640.00 1380/01/05 1402/06/27
531 فبستم صنایع بسته بندی مشهد ساخت محصولات فلزی 13,190.00 1393/04/16 1402/06/27
532 فجوش جوش و اکسیژن ایران ساخت محصولات فلزی 1,861.00 1392/06/10 1402/06/27
533 فزرین زرین معدن آسیا فلزات اساسی 5,460.00 1391/06/15 1402/06/27
534 فسا پتروشیمی فسا محصولات شیمیایی 1,069.00 1390/10/13 1402/06/27
535 فسدید لوله وتجهیزات سدید - ورشکسته فلزات اساسی 179,700.00 1391/07/11 1402/06/27
536 فسرب ملی سرب وروی ایران فلزات اساسی 2,203.00 1380/01/05 1402/06/27
537 فسلیر سولیران ساخت محصولات فلزی 26,571.00 1392/03/06 1402/06/27
538 فسپا گروه صنعتی سپاهان فلزات اساسی 8,050.00 1380/08/28 1402/06/27
539 فلامی لامیران ساخت محصولات فلزی 11,220.00 1380/01/05 1402/06/27
540 فلوله لوله وماشین سازی ایران فلزات اساسی 4,333.00 1380/01/06 1402/06/27
541 فملی ملی صنایع مس ایران فلزات اساسی 7,390.00 1385/11/15 1402/06/27
542 فنفت صنایع تجهیزات نفت فلزات اساسی 21,850.00 1397/10/02 1402/06/27
543 فنوال نورد آلومینیوم فلزات اساسی 11,100.00 1380/02/03 1402/06/27
544 فنورد نوردوقطعات فولادی فلزات اساسی 21,140.00 1380/01/08 1402/06/27
545 فپنتا سپنتا فلزات اساسی 46,330.00 1380/01/05 1402/06/27
546 فکمند گسترش قطعه سازی کمند ساخت محصولات فلزی 22,300.00 1400/02/04 1402/06/27
547 قاروم قند ارومیه قند و شکر 96,950.00 1394/04/07 1402/06/27
548 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت جام قند و شکر 7,240.00 1391/07/12 1402/06/27
549 قشرین قند شیرین خراسان قند و شکر 7,380.00 1397/12/12 1402/06/27
550 قشکر شکرشاهرود قند و شکر 2,914.00 1380/01/20 1402/06/27
551 قنقش قند نقش جهان قند و شکر 246,350.00 1397/07/15 1402/06/27
552 لخانه لوازم خانگی پارس ماشین آلات و تجهیزات 27,000.00 1391/10/06 1402/06/27
553 لسرما سرما آفرین ماشین آلات و تجهیزات 30,610.00 1380/01/05 1402/06/27
554 لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3,717.00 1397/10/12 1402/06/27
555 لپارس پارس الکتریک محصولات شیمیایی 110,770.00 1380/01/06 1402/06/27
556 لپیام گسترش صنایع پیام ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 52,300.00 1391/07/12 1402/06/27
557 لکما کارخانجات مخابراتی ایران ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1,881.00 1391/07/02 1402/06/27
558 مبین مبین انرژی خلیج فارس عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 26,590.00 1393/11/29 1402/06/27
559 مدار س. مدیریت سرمایه مدار سرمایه گذاریها 500.00 1399/07/30 1402/06/27
560 مرقام ایران ارقام رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 9,400.00 1384/05/26 1402/06/27
561 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سرمایه گذاریها 16,430.00 1390/04/13 1402/06/27
562 مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 9,910.00 1392/07/16 1402/06/27
563 ممسنی پتروشیمی ممسنی محصولات شیمیایی 15,890.00 1390/05/11 1402/06/27
564 میدکو توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه فلزات اساسی 8,550.00 1400/04/16 1402/06/27
565 نبروج نساجی بروجرد منسوجات 10,250.00 1399/07/21 1402/06/27
566 نتوس پشم بافی توس منسوجات 10,100.00 1393/06/10 1402/06/27
567 نمرینو ایران مرینوس منسوجات 54,400.00 1380/01/20 1402/06/27
568 نوری پتروشیمی نوری محصولات شیمیایی 141,050.00 1397/08/19 1402/06/27
569 نوین بیمه نوین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,847.00 1397/05/15 1402/06/27
570 نیرو نیرو سرمایه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 42,700.00 1390/08/07 1402/06/27
571 هجرت پخش هجرت مواد و محصولات دارویی 28,450.00 1398/04/18 1402/06/27
572 وآتوس س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال سرمایه گذاریها 7,470.00 1393/01/17 1402/06/27
573 وآداک صنعت و تجارت آداک سرمایه گذاریها 11,259.00 1396/10/23 1402/06/27
574 وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان انبوه سازی، املاک و مستغلات 10,380.00 1383/02/07 1402/06/27
575 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین سرمایه گذاریها 1,965.00 1391/11/14 1402/06/27
576 وآفر سرمایه گذاری ارزش آفرینان سرمایه گذاریها 26,350.00 1391/05/25 1402/06/27
577 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین سرمایه گذاریها 4,902.00 1398/06/25 1402/06/27
578 واحصا احیاء صنایع خراسان سرمایه گذاریها 25,950.00 1391/06/04 1402/06/27
579 واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان سرمایه گذاریها 18,920.00 1391/06/04 1402/06/27
580 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکتهای چند رشته ای صنعتی 13,960.00 1386/10/16 1402/06/27
581 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران سرمایه گذاریها 4,810.00 1394/06/29 1402/06/27
582 وایران لیزینگ ایرانیان سایر واسطه گریهای مالی 6,810.00 1392/10/22 1402/06/27
583 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی سرمایه گذاریها 96,300.00 1395/08/19 1402/06/27
584 وبهمن سرمایه گذاری بهمن سرمایه گذاریها 4,880.00 1383/11/12 1402/06/27
585 وتعاون بیمه تعاون بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,850.00 1400/10/13 1402/06/27
586 وتوس توسعه شهری توس گستر انبوه سازی، املاک و مستغلات 16,500.00 1382/09/10 1402/06/27
587 وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی سرمایه گذاریها 5,200.00 1384/01/29 1402/06/27
588 وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین سرمایه گذاریها 3,141.00 1391/08/22 1402/06/27
589 وثوق سرمایه گذاری وثوق امین سرمایه گذاریها 28,900.00 1391/07/05 1402/06/27
590 وجامی سرمایه گذاری جامی سرمایه گذاریها 2,063.00 1394/12/17 1402/06/27
591 وحافظ بیمه حافظ بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 4,222.00 1393/04/16 1402/06/27
592 وحکمت بیمه حکمت صبا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,552.00 1396/07/29 1402/06/27
593 ورازی بیمه رازی بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1,554.00 1391/02/30 1402/06/27
594 ورفاه بانک رفاه کارگران بانکها و موسسات اعتباری 467.00 1398/10/29 1402/06/27
595 ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ خودرو و ساخت قطعات 7,180.00 1380/01/05 1402/06/27
596 وزمین بانک ایران زمین بانکها و موسسات اعتباری 6,060.00 1396/12/21 1402/06/27
597 وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران انبوه سازی، املاک و مستغلات 1,871.00 1380/01/05 1402/06/27
598 وساربیل شرکت س استان اردبیل سرمایه گذاریها 1,280.00 1399/05/14 1402/06/27
599 وساشرقی شرکت س استان آذربایجان شرقی سرمایه گذاریها 429.00 1399/05/14 1402/06/27
600 وساغربی شرکت س استان آذربایجان غربی سرمایه گذاریها 429.00 1399/05/14 1402/06/27
601 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت بانکها و موسسات اعتباری 14,750.00 1391/08/28 1402/06/27
602 وساپا سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاریها 5,220.00 1380/02/05 1402/06/27
603 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر سرمایه گذاریها 1,260.00 1399/05/14 1402/06/27
604 وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی سرمایه گذاریها 2,209.00 1399/05/14 1402/06/27
605 وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی سرمایه گذاریها 1,369.00 1399/05/14 1402/06/27
606 وسخوز شرکت س استان خوزستان سرمایه گذاریها 633.00 1399/05/14 1402/06/27
607 وسدید گروه صنعتی سدید فلزات اساسی 4,302.00 1393/06/10 1402/06/27
608 وسرضوی س.سهام عدالت استان خراسان رضوی سرمایه گذاریها 725.00 1399/05/14 1402/06/27
609 وسزنجان شرکت س استان زنجان سرمایه گذاریها 1,419.00 1399/05/14 1402/06/27
610 وسصفا شرکت س استان اصفهان سرمایه گذاریها 729.00 1399/05/14 1402/06/27
611 وسفارس شرکت س استان فارس سرمایه گذاریها 1,030.00 1399/05/14 1402/06/27
612 وسقم شرکت س استان قم سرمایه گذاریها 1,332.00 1399/05/14 1402/06/27
613 وسلرستا شرکت س استان لرستان سرمایه گذاریها 471.00 1399/05/14 1402/06/27
614 وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران سرمایه گذاریها 970.00 1399/05/14 1402/06/27
615 وسمرکز شرکت س استان مرکزی سرمایه گذاریها 1,400.00 1399/05/14 1402/06/27
616 وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سرمایه گذاریها 17,590.00 1392/11/20 1402/06/27
617 وسهرمز شرکت س استان هرمزگان سرمایه گذاریها 648.00 1399/05/14 1402/06/27
618 وسهمدا شرکت س استان همدان سرمایه گذاریها 513.00 1399/05/14 1402/06/27
619 وسپه سرمایه گذاری سپه سرمایه گذاریها 4,393.00 1380/01/07 1402/06/27
620 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها سرمایه گذاریها 3,744.00 1392/06/04 1402/06/27
621 وسکرد شرکت س استان کردستان سرمایه گذاریها 431.00 1399/05/14 1402/06/27
622 وسکرشا س.سهام عدالت استان کرمانشاه سرمایه گذاریها 432.00 1399/05/14 1402/06/27
623 وسکرمان س.سهام عدالت استان کرمان سرمایه گذاریها 431.00 1399/05/14 1402/06/27
624 وسکهبو س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد سرمایه گذاریها 1,130.00 1399/05/14 1402/06/27
625 وسگلستا شرکت س استان گلستان سرمایه گذاریها 740.00 1399/05/14 1402/06/27
626 وسگیلا شرکت س استان گیلان سرمایه گذاریها 433.00 1399/05/14 1402/06/27
627 وسیزد شرکت س استان یزد سرمایه گذاریها 1,274.00 1399/05/14 1402/06/27
628 وسیستا شرکت س استان سیستان وبلوچستان سرمایه گذاریها 617.00 1399/05/14 1402/06/27
629 وسیلام شرکت س استان ایلام سرمایه گذاریها 1,240.00 1399/05/14 1402/06/27
630 وسین بیمه سینا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2,324.00 1393/08/26 1402/06/27