بررسی لیزینگ ایران (ولیز)

نمودار دوره

نماد ولیز

IRO7LZIN0005
گروه سایر واسطه گریهای مالی
نسبت شارپ nan
آخرین نرخ 1,000.0
کمترین نرخ 1,000.0
بیشترین نرخ 1,000.0
به‌روز رسانی 1401/07/11
تاریخ عرضه 1401/06/23
ریزش (٪) 0.0
دوره (ماه) 0.7
تناوب (روز) 2.0

نرخ و حجم 90 روز آخر

تاریخ نرخ (﷼/$) حجم
1401/07/11 1,000.0 0
1401/07/10 1,000.0 0
1401/07/09 1,000.0 0
1401/07/06 1,000.0 0
1401/07/04 1,000.0 0
1401/07/02 1,000.0 0
1401/06/30 1,000.0 0
1401/06/29 1,000.0 0
1401/06/28 1,000.0 0
1401/06/27 1,000.0 0
1401/06/23 1,000.0 0