بررسی پاکسان (شپاکسا)

نمودار دوره

نماد شپاکسا

IRO1PAKS0007
گروه محصولات شیمیایی
نسبت شارپ 0.407
آخرین نرخ 2,902.0
کمترین نرخ 44.1
بیشترین نرخ 5,242.4
به‌روز رسانی 1402/06/27
تاریخ عرضه 1380/01/06
ریزش (٪) 44.6
دوره (ماه) 269.3
تناوب (روز) 2.0

نرخ و حجم 90 روز آخر

تاریخ نرخ (﷼/$) حجم
1402/06/27 2,902.0 47,439,201
1402/06/26 2,989.0 6,282,548
1402/06/22 3,035.0 7,362,433
1402/06/21 3,047.0 21,098,234
1402/06/20 2,938.0 5,385,538
1402/06/19 2,918.0 6,864,351
1402/06/18 2,940.0 7,870,810
1402/06/14 2,967.0 10,627,046
1402/06/13 3,039.0 15,199,693
1402/06/12 3,003.0 9,123,221
1402/06/11 2,989.0 12,993,511
1402/06/08 2,968.0 17,779,957
1402/06/07 2,876.0 12,233,333
1402/06/06 2,847.0 9,954,338
1402/06/05 2,904.0 12,029,543
1402/06/04 2,891.0 8,352,089
1402/06/01 2,794.0 6,710,893
1402/05/31 2,776.0 4,608,219
1402/05/30 2,829.0 16,995,572
1402/05/29 2,861.0 9,840,881
1402/05/28 2,813.0 29,342,978
1402/05/25 2,778.0 19,442,313
1402/05/24 2,643.0 7,575,992
1402/05/23 2,664.0 7,007,467
1402/05/22 2,600.0 13,938,984
1402/05/21 2,575.0 17,982,279
1402/05/18 2,754.0 7,733,642
1402/05/17 2,780.0 13,929,512
1402/05/16 2,795.0 10,221,755
1402/05/15 2,729.0 6,897,830
1402/05/14 2,798.0 8,208,220
1402/05/10 2,733.0 6,007,295
1402/05/09 2,619.0 9,102,109
1402/05/08 2,649.0 10,286,964
1402/05/07 2,794.0 4,647,913
1402/05/04 2,821.0 14,092,658
1402/05/03 2,877.0 6,187,823
1402/05/02 2,918.0 11,759,446
1402/05/01 2,890.0 5,825,114
1402/04/31 2,851.0 15,071,924
1402/04/28 3,024.0 41,138,756
1402/04/27 2,910.0 26,853,750
1402/04/26 2,736.0 24,196,328
1402/04/25 2,756.0 11,412,199
1402/04/24 2,858.0 26,269,732
1402/04/21 2,818.0 10,069,579
1402/04/20 2,895.0 19,111,917
1402/04/19 3,038.0 12,894,673
1402/04/18 3,103.0 25,286,373
1402/04/17 3,135.0 35,723,447
1402/04/14 3,036.0 22,876,600
1402/04/13 3,127.0 51,200,584
1402/04/12 2,989.0 67,348,746
1402/04/11 2,834.0 16,351,967
1402/04/10 2,753.0 13,873,260
1402/04/07 2,640.0 38,540,626
1402/04/06 2,762.0 13,288,460
1402/04/05 2,880.0 11,709,829
1402/04/04 2,866.0 16,980,870
1402/04/03 2,793.0 11,024,074
1402/03/31 2,878.0 9,399,863
1402/03/30 2,870.0 33,956,756
1402/03/29 3,048.0 48,853,191
1402/03/28 2,897.0 28,171,810
1402/03/27 2,735.0 0
1402/03/24 2,735.0 0
1402/03/23 2,735.0 17,370,448
1402/03/22 2,855.0 43,481,102
1402/03/21 3,054.0 43,158,739
1402/03/20 3,117.0 24,272,196
1402/03/17 3,334.0 18,565,738
1402/03/16 3,303.0 20,437,292
1402/03/13 3,296.0 10,880,597
1402/03/10 3,342.0 11,546,704
1402/03/09 3,442.0 33,788,470
1402/03/08 3,383.0 30,447,858
1402/03/07 3,512.0 21,480,193
1402/03/06 3,751.0 31,324,519
1402/03/03 3,815.0 79,201,602
1402/03/02 3,805.0 75,819,168
1402/03/01 3,816.0 39,088,549
1402/02/31 3,911.0 36,837,083
1402/02/30 3,961.0 40,721,804
1402/02/27 3,901.0 43,844,227
1402/02/25 3,776.0 31,633,573
1402/02/24 3,848.0 115,416,671
1402/02/23 3,651.0 79,166,805
1402/02/20 3,891.0 137,338,098
1402/02/19 3,815.0 121,552,976
1402/02/18 3,567.0 126,304,799