بررسی داروسازی سینا (دسینا)

نمودار دوره

نماد دسینا

IRO1DSIN0000
گروه مواد و محصولات دارویی
نسبت شارپ 0.673
آخرین نرخ 11,730.0
کمترین نرخ 247.6
بیشترین نرخ 16,589.2
به‌روز رسانی 1401/11/05
تاریخ عرضه 1380/01/05
ریزش (٪) 29.3
دوره (ماه) 261.4
تناوب (روز) 2.0

نرخ و حجم 90 روز آخر

تاریخ نرخ (﷼/$) حجم
1401/11/05 11,730.0 31,873,569
1401/11/04 10,380.0 0
1401/11/03 10,380.0 2,878,439
1401/11/02 9,890.0 1,279,334
1401/11/01 9,530.0 2,080,769
1401/10/28 9,080.0 1,311,325
1401/10/27 8,750.0 0
1401/10/26 8,750.0 0
1401/10/25 8,750.0 0
1401/10/24 8,750.0 0
1401/10/21 8,750.0 0
1401/10/20 8,750.0 0
1401/10/19 8,750.0 0
1401/10/18 8,750.0 0
1401/10/17 8,750.0 0
1401/10/14 8,750.0 0
1401/10/13 8,750.0 0
1401/10/12 8,750.0 0
1401/10/11 8,750.0 0
1401/10/10 8,750.0 0
1401/10/07 8,750.0 0
1401/10/05 8,750.0 0
1401/10/04 8,750.0 0
1401/10/03 8,750.0 0
1401/09/30 8,750.0 0
1401/09/29 8,750.0 0
1401/09/28 8,750.0 0
1401/09/27 8,750.0 0
1401/09/26 8,750.0 0
1401/09/23 8,750.0 0
1401/09/22 8,750.0 0
1401/09/21 8,750.0 0
1401/09/20 8,750.0 0
1401/09/19 8,750.0 0
1401/09/16 8,750.0 0
1401/09/15 8,750.0 0
1401/09/14 8,750.0 582,630
1401/09/13 8,796.7 521,175
1401/09/12 8,836.7 575,641
1401/09/09 8,946.7 198,733
1401/09/08 8,946.7 422,082
1401/09/07 8,816.7 204,289
1401/09/06 8,770.0 384,150
1401/09/05 8,553.3 275,758
1401/09/02 8,593.3 463,134
1401/09/01 8,633.3 214,255
1401/08/30 8,683.3 0
1401/08/29 8,683.3 0
1401/08/28 8,683.3 658,427
1401/08/25 8,440.0 3,043,091
1401/08/24 8,043.3 710,138
1401/08/23 7,753.3 169,462
1401/08/22 7,716.7 170,062
1401/08/21 7,650.0 66,473
1401/08/18 7,656.7 35,518
1401/08/17 7,653.3 82,751
1401/08/16 7,633.3 461,575
1401/08/15 7,400.0 44,556
1401/08/14 7,396.7 251,738
1401/08/11 7,273.3 153,957
1401/08/10 7,243.3 118,823
1401/08/09 7,183.3 0
1401/08/08 7,183.3 0
1401/08/07 7,183.3 0
1401/08/04 7,183.3 976,595
1401/08/03 7,510.0 39,845
1401/08/02 7,520.0 68,380
1401/08/01 7,533.3 669,812
1401/07/30 7,386.7 849,702
1401/07/27 7,486.7 3,135
1401/07/26 7,486.7 49,191
1401/07/25 7,486.7 34,415
1401/07/24 7,493.3 430,435
1401/07/23 7,603.3 224,429
1401/07/20 7,596.7 175,093
1401/07/19 7,610.0 105,903
1401/07/18 7,610.0 760,614
1401/07/17 7,443.3 146,617
1401/07/16 7,486.7 25,991
1401/07/12 7,493.3 91,627
1401/07/11 7,510.0 59,394
1401/07/10 7,513.3 46,790
1401/07/09 7,523.3 145,695
1401/07/06 7,523.3 188,405
1401/07/04 7,486.7 25,891
1401/07/02 7,486.7 344,569
1401/06/30 7,640.0 136,306
1401/06/29 7,650.0 112,135
1401/06/28 7,656.7 60,414
1401/06/27 7,663.3 529,255